medicinsk-helig-graal

Sökandet efter läkekonstens heliga Graal

Med stigande ålder slits våra kroppar och vi kan drabbas av smärta och nedsatt rörlighet i leder som exempelvis knä, fotled, höft eller axel. Artros involverar ledbroskets nedbrytning och drabbar i Sverige cirka var fjärde person över 45 år. Men det finns hopp för framtiden! Elit Ortopedi i Stockholm är Skandinaviens ledande klinik för stamcellsbehandlingar av artros i leder.

– Vi arbetar i nuläget med blodplättsrik plasma från patienten själv, och vad vi gör är att vi med en metod kallad ACP max genom centrifugering ökar koncentrationen av dessa blodplättar som är så viktiga för kroppens egen läkning, säger dr Georg Ferm som är Överläkare och specialist i ortopedi och bio-ortopedi samt grundare av Elit Ortopedi.

– Detta är vad vi kan göra idag, och varje år hjälper vi många människor till ett smärtfritt liv med ökad rörlighet, inte bara äldre utan även fysiskt aktiva yngre med idrottsrelaterade skador. Men vetenskapen har bara precis börjat ana hur stamceller fungerar, och det är mycket vi inte förstår ännu. Den stora gåtan är regenerationen och återbildandet av celler. Vi går en spännande framtid till mötes, där det kommer att hända otroligt mycket bara inom min återstående karriär på ca 25 år. Det är kul att få vara med om, säger dr Georg som har ett stort internationellt nätverk och regelbundet reser till några av världens mest avancerade kliniker för kunskapsutbyte med andra ledande specialister. Bland annat samarbetar Elit Ortopedi med Lipogems® där mycket banbrytande forskning kring stamceller pågår. 

Stamcellernas funktion i kroppen
Våra kroppar består av en mängd olika slags specialiserade celler. Vi har muskelceller, hudceller, hjärnceller med mer, och dessa är programmerade att utföra sitt specifika arbete. Men vi har också en annan odifferentierad celltyp, så kallade stamceller, som har förmågan att bilda i princip vilka andra sorters celler som helst.

– Det är här nyckeln till framtidens medicin kommer att hittas, och det är nog enklare än vi tror. Jag brukar peka på salamandern, en ödla som har förmågan att få en förlorad arm att helt växa ut igen. Svaret finns där i naturen, vi måste bara förstå det och kunna använda det. I framtiden kommer det vara helt förlegat att operera för artros och förslitningsskador. Att kroppen istället lagar sig själv blir standard, och det är logiskt. Kroppen har ju redan den förmågan, bara inte i så hög utsträckning som vi med framtidens medicinska genombrott kommer att nå. Detta är läkekonstens heliga Graal, säger dr Georg.

Från grundforskning till tillämpning
Nu närmast i februari ska dr Georg åka på en konferens i Las Vegas i USA där en pilotstudie kommer att presenteras som handlar om att stamceller kan ändra artros-utvecklingen i den behandlade leden.

– Jag förväntar mig intressanta resultat. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är ett ganska stort avstånd mellan den grundforskning man möter på sådana här konferenser och den kliniska användbarheten. Vi kan idag i princip få stamceller att sjunga och dansa i laboratoriemiljö, men det är inte säkert att det kan appliceras på människor ännu. Patienter är ju inga labbråttor, säger dr Georg
Teknikerna som faktiskt används redan idag, och som Elit Ortopedi är ensamma om i Sverige, är förstadier till att helt behärska stamcellernas fulla potential.

PRP-behandling, av vilket ACP-max är det allra senaste, har funnits i några få månader, och är noggrant studerat. PRP har erhållit högsta bevisklassen 1A som finns i medicin, och betraktas som helt säker, säger Georg och berättar att fördelarna med ACP max är att den kräver färre antal behandlingar med sprutor och medger att fler patientgrupper och tyngre skador kan behandlas än tidigare.
-Vår utmaning för framtiden blir hur vi ska kunna ge så bra individbaserad behandling för så många som möjligt. Här är kostnaderna i dagsläget ganska stora, men som med all ny utveckling så sjunker kostnaderna i takt med fler nya användare och därmed också priserna, säger dr Ferm avslutningsvis.

Facebook
Twitter
LinkedIn