Stamcellsbehandling

Lipogems

Vad är Lipogems?

Lipogems är en innovativ stamcellsbehandling som används inom bioortopedi för att främja läkning och återhämtning vid olika typer av skador och besvär i muskler, leder och skelett. Denna behandlingsmetod innebär att man använder patientens egna fettvävnad för att extrahera, koncentrera, rengöra och filtrera stamceller och andra regenerativa celler som sedan injiceras på skadeplatsen för att stimulera läkningsprocessen. Dessa stamceller har den unika förmågan att utvecklas till olika celltyper som ledbrosk, vilket resulterar i mindre smärta och bättre funktion hos patienter med degenerativ ledvärk och artros samt skadad vävnad.

Välkommen att boka en konsultation kring biologiska behandlingar, pris 1250 k

Fördelar med Lipogems behandling

En av fördelarna med Lipogems-behandling är att den är använder patientens egna celler, vilket minskar risken för avstötning eller infektion. Dessutom är behandlingen minimalinvasiv och kan utföras på Elit Ortopedi, vilket innebär kortare återhämtningstid och färre risker jämfört med mer invasiva kirurgiska ingrepp. I och med lipogems stamcellsbehandling inom biortopedi och ortopedi öppnar det upp nya möjligheter för att behandla och rehabilitera muskoloskeletala besvär på ett skonsamt och effektivt sätt. Genom att utnyttja kroppens egna regenerativa potential kan man främja läkning och återhämtning på ett naturligt sätt och ge patienterna möjlighet till förbättrad livskvalitet och funktion. Lipogems-behandling kan vara ett lovande alternativ för patienter som lider av olika former av ortopediska besvär och behöver en effektiv och skonsam behandlingsmetod.

Frågor och svar om stamceller

Lipogems används för behandling av artros, sen- och muskelskador. Patienter som har provat och misslyckats med konservativ behandling och som vill undvika invasiv kirurgi kan dra nytta av behandling med Lipogems. 

Stamceller är en typ av celler som har förmågan att utvecklas till olika typer av celler i kroppen. Dessa celler har visat sig vara mycket lovande inom medicinen, särskilt inom ortopedi. I denna essä kommer vi att utforska användningen av stamceller på Elit Ortopedi och dess potential att revolutionera behandlingen av olika sjukdomar och skador.

Inom ortopedi har stamceller visat sig vara mycket effektiva vid behandling av olika skador och sjukdomar i muskler, leder och ben. Genom att injicera stamceller i det skadade området kan cellerna hjälpa till att reparera och regenerera vävnaden, vilket kan leda till snabbare läkning och minskad smärta för patienten. Ett exempel på detta är användningen av stamceller vid behandling av broskskador i knäet. Genom att injicera stamceller i det skadade området kan man främja tillväxten av ny broskvävnad och därigenom förbättra patientens rörlighet och minska smärtan.

En annan fördel med att använda stamceller på Elit ortopedi är dess förmåga att minska behovet av kirurgi. Genom att använda stamceller för att reparera skador och sjukdomar kan man undvika invasiva ingrepp och dess risker, vilket kan resultera i snabbare återhämtning och mindre komplikationer för patienten. Detta är särskilt fördelaktigt för äldre patienter eller patienter med andra hälsoproblem som kan göra kirurgi mer riskfylld.

Även om användningen av stamceller inom ortopedi har visat sig vara mycket lovande, finns det fortfarande utmaningar och frågor som måste lösas. En av de största frågorna är kring etik och reglering av stamcellsforskning och användning. Det är viktigt att säkerställa att stamcellsforskning och behandling är etiskt korrekt och följer lagar och riktlinjer för att skydda patienternas säkerhet och välbefinnande.

Sammanfattningsvis har användningen av stamceller inom ortopedi stor potential att revolutionera behandlingen av olika skador och sjukdomar i muskler, leder och ben. Genom att använda stamceller för att reparera och regenerera vävnad kan man uppnå snabbare läkning, mindre smärta och minskat behov av kirurgi. Trots utmaningar och frågor kring etik och reglering är det tydligt att stamceller spelar en viktig roll inom ortopedi och har potential att förbättra patienternas livskvalitet och behandlingsresultat.

Vi är verkligen glada över att Dr Ferm på Elit Ortopedi är experten, specialisten och en blivande doktorand inom bioortopedin.

Du kommer att föras till operationssalen och ingreppet utförs under lokalbedövning. En speciell nål används för att extrahera fett från din mage. Det tar sedan en kort stund att rengöra och filtrera vävnadsprovet. Den koncentrerade Lipogems-vätskan
injiceras sedan i den drabbade strukturen. Detta kommer att göras med hjälp av ultraljudet för att styra injektionen till exakt rätt ställe. Hela proceduren tar ungefär en timme. Du bör kunna åka hem en kort stund efter behandlingen.

Lättare smärta kan upplevas i den injicerade strukturen under ett par dagar. Det område på buken där fettet hämtats kan också vara ömt. Nedkylning med kylförband och enkla smärtstillande medel ger vanligtvis tillräcklig lindring.

Risker och komplikationer är sällsynta.

Infektioner: Infektion är en mycket sällsynt komplikation efter injektionen. Om du märker ökande rodnad, svullnad och smärta 3-10 dagar efter injektionen ska du kontakta oss. Telefonnummer:0732154170. Det går bra att maila till info@elitortopedi.se.
De
flesta infektioner kan behandlas med en antibiotikakur. Det krävs sällan ytterligare operation för att hantera en infektion. Eftersom endast din egen kroppsvävnad används finns det ingen risk för överföring av blodburna sjukdomar från okända donatorer. Blåmärken: Milda blåmärken är vanligt i området där fettet extraherats. Detta kommer att försvinna med tiden och är ingen anledning till oro. Smärta: Du kommer att ha mild till måttlig smärta i området där fettet hämtats från din buk. Det bör läka sig dagarna efter proceduren. Den injicerade vävnaden kan ge ett lätt obehag och vara ömt under några dagar. Nålpenetration i buken: Detta är mycket sällsynt. Kirurgen Dr Georg Ferm som extraherar bukfettet har många års erfarenhet av denna process.

Lipogems är en ny behandling. Även om det finns goda vetenskapliga bevis för att stödja dess användning, finns det ingen framgångsgaranti. Enligt den publicerade litteraturen kan cirka 80% av behandlade patienter få god effekt av behandlingen.

Du kommer att behöva rehabilitering/sjukgymnastik för att stödja rehabprocessen, detta kommer vara en integrerad del av din behandling.

Att kombinera fördelarna med blodprodukten PRP (Platelet Rich Plasma) och fördelarna med Lipogems kan förbättra effekten av behandlingen. Tillsats av PRP ger synergieffekter som främjar proliferation och differentiering av stamcellerna från fettet. Dr Georg Ferm på Elit Ortopedi diskuterar gärna detta i detalj med dig. Det finns idag forskning som starkt indikerar att kombinationen har stor regenerativ potential.