Stamcellsbehandling

Lipogems

Vad är Lipogems?

Extrahering, rengöring och filtrering av bukfett producerar en vätska med en hög koncentration av celler som kallas pericyter,som kan omvandlas till stamceller. Dessa stamceller har den unika förmågan att utvecklas till olika celltyper som ledbrosk, vilket resulterar i mindre smärta och bättre funktion hos patienter med degenerativ ledvärk och artros samt skadad vävnad.

Välkommen att boka en konsultation kring biologiska behandlingar, pris 1250 kr.

Hur fungerar det?

Skörd, tvättning och filtrering av bukfett producerar en vätska med en hög koncentration av celler som kallas pericyter. Det betyder att pericyter kan omvandlas till stamceller. Dessa stamceller har den unika förmågan att utvecklas till olika celltyper som ledbrosk, vilket resulterar i mindre smärta och bättre funktion hos patienter med degenerativ ledvärk och artros samt skadad vävnad.

Frågor och svar om Lipogems

Lipogems används för behandling av artros, sen- och muskelskador. Patienter som har provat och misslyckats med konservativ behandling och som vill undvika invasiv kirurgi kan dra nytta av behandling med Lipogems.

Du kommer att föras till operationssalen och ingreppet utförs under lokalbedövning. En speciell nål används för att extrahera fett från din mage. Det tar sedan en kort stund att rengöra och filtrera vävnadsprovet. Den koncentrerade Lipogems-vätskan
injiceras sedan i den drabbade strukturen. Detta kommer att göras med hjälp av ultraljudet för att styra injektionen till exakt rätt ställe. Hela proceduren tar ungefär en timme. Du bör kunna åka hem en kort stund efter behandlingen.

Lättare smärta kan upplevas i den injicerade strukturen under ett par dagar. Det område på buken där fettet hämtats kan också vara ömt. Nedkylning med kylförband och enkla smärtstillande medel ger vanligtvis tillräcklig lindring.

Risker och komplikationer är sällsynta.

Infektioner: Infektion är en mycket sällsynt komplikation efter injektionen. Om du märker ökande rodnad, svullnad och smärta 3-10 dagar efter injektionen ska du kontakta oss. Telefonnummer:0732154170. Det går bra att maila till info@elitortopedi.se.
De
flesta infektioner kan behandlas med en antibiotikakur. Det krävs sällan ytterligare operation för att hantera en infektion. Eftersom endast din egen kroppsvävnad används finns det ingen risk för överföring av blodburna sjukdomar från okända donatorer. Blåmärken: Milda blåmärken är vanligt i området där fettet extraherats. Detta kommer att försvinna med tiden och är ingen anledning till oro. Smärta: Du kommer att ha mild till måttlig smärta i området där fettet hämtats från din buk. Det bör läka sig dagarna efter proceduren. Den injicerade vävnaden kan ge ett lätt obehag och vara ömt under några dagar. Nålpenetration i buken: Detta är mycket sällsynt. Kirurgen Dr Georg Ferm som extraherar bukfettet har många års erfarenhet av denna process.

Lipogems är en ny behandling. Även om det finns goda vetenskapliga bevis för att stödja dess användning, finns det ingen framgångsgaranti. Enligt den publicerade litteraturen kan cirka 80% av behandlade patienter få god effekt av behandlingen.

Du kommer att behöva rehabilitering/sjukgymnastik för att stödja rehabprocessen, detta kommer vara en integrerad del av din behandling.

Att kombinera fördelarna med blodprodukten PRP (Platelet Rich Plasma) och fördelarna med Lipogems kan förbättra effekten av behandlingen. Tillsats av PRP ger synergieffekter som främjar proliferation och differentiering av stamcellerna från fettet. Dr Georg Ferm på Elit Ortopedi diskuterar gärna detta i detalj med dig. Det finns idag forskning som starkt indikerar att kombinationen har stor regenerativ potential.