Operation

Dagkirurgi och Atroskopi

Operation

Det finns många olika typer av operationer. Vi utför dagkirurgiska operationer, i första hand i lokalbedövning. Vi har också möjlighet att söva patienter.

Dagkirurgisk operation innebär att du kan gå hem samma dag.

Vissa ortopediska ingrepp kan man utföra genom artroskopi, en så kallad titthålsoperation. Artroskopi innebär att man för in en liten kamera och minimala instrument genom små hål i huden in i den led man har sitt besvär. Vi utför artroskopi i axlar, armbågar, knän och fötter.

Så här går en operation till

Ingen operation är exakt lik någon annan. Det beror på vad man opererar naturligtvis, men också att människor är olika byggda och har olika sjukdomshistoria. Men ungefär så här går det till:

Förberedelser

Det första som händer när man kommer till operationsavdelningen är att man får byta om till operationsdräkt med mössa och skoskydd. Den preoperativa sjuksköterskan tar blodtryck och puls, och tittar igenom den Hälsodeklaration som alla måste fylla i innan operationen. Oftast får patienten lugnande medicin och lokalbedövning redan här.

Inne på operationssalen

Inne på operationssalen får lägga sig på ett så kallat operationsbord. Operationssjuksköterskan desinfekterar operationsområdet och klär in området som ska opereras med sterila papperslakan. Sedan börjar själva operationen. Teamet på operationssalen brukar bestå av en läkare, en operationssjuksköterska och en undersköterska som kallas pass. Pass hjälper till att ta fram och öppna allt sterilt material före och under operationen.

Under operationen

På Elit Ortopedi utför vi så kallade dagkirurgiskaoperationer i lokalbedövning och narkos. Är patienten vaken kommer kirurgen och sjuksköterskan prata med patienten under tiden och förklara vad som händer.. I slutet av operationen syr man ihop såret och lägger ett förband för att det ska läka på ett bra sätt.

Efter operationen

Efter operationen får man ligga en stund på vår postoperativa avdelning där man serverar kaffe/te och en smörgås till de som önskar. Detta gör vi för att säkerställa att patienten mår bra innan hen går hem. Läkaren som opererat kommer alltid ut och pratar om operationen med patienten innan hemgång. Där får patienten vid behov recept på läkemedel och eventuellt sjukskrivning.

Frågor & svar

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna runt operation

Det är väldigt svårt att säga exakt hur lång tid en operation kommer att ta med normalt är 2-4 timmar.

Först så beror förberedelserna på vilken typ av operation det gäller, och ditt hälsotillstånd.

Sedan kan det hända saker under själva operationen som gör att den går lite snabbare, eller tar lite längre tid än beräknat.

Totalt tar hela besöket hos oss med förberedelser och operation cirka 2 timmar.

Tar du mediciner ska du fortsätta att ta dem som vanligt, även på operationsdagen, om inte du fått några andra instruktioner.

I den Hälsodeklaration som du alltid fyller i innan operationen så skriver du vilka mediciner du tar. Det är viktigt att du skriver alla dina mediciner i Hälsodeklarationen.

Det beror på. Ska du göra en dagoperation med lokalbedövning så kan du äta som vanligt inför din operation men ska du göra en operation som kräver narkos, dvs att du ska sövas, ska du alltid vara fastande från kl 24 dagen innan din operation.

Risken om du inte förberett dig enligt instruktionerna är att din operation blir inställd. Läs genom informationen noggrant och följ instruktionerna du fått innan operationen så att du kan förbereda dig på bästa sätt.

Det beror på. Vissa operationer kan man utföra i lokalbedövning medan andra operationer kräver narkos. Ibland får man en lugnande tablett inför din planerade operation för att du ska kunna slappna av under ingreppet. Vi vill alltid se att du mår bra innan du går hem, oavsett om operationen utförts under narkos eller lokalbedövning.

Dagoperation innebär att du får gå hem samma dag. Det innbär också att vi inte söver dig, utan du är vaken under hela operationen. Vi bedövar dig ordentligt för att du inte ska känna någon smärta.

Du kommer att ha ont, och hur myckt är beroende på vilket ingrepp som utförts. Din läkare skriver ut smärtstillande medicin efter operationen, och den kommer att räcka för att dämpa smärtan.

Det beror helt på vilken typ av operation du genomgått. Din läkare kommer att berätta för dig vad som gäller.

Nej, men vid vissa operationer kommer du däremot få en specialanpassad sko.

Ja det kommer du att behöva. Sedan är det upp till dig att genomföra rehabiliteringen. Det har visat sig att ju bättre du som patienten genomför sitt rehab program, desto snabbare blir du återställd. Mycket av ansvaret ligger alltså på dig själv hur snabbt du ska bli frisk. Vi följer din rehab progress hela tiden och modifierar denna vid behov.

Det går inte att säga innan operationen är färdig, och det beror även på vilket arbete du har. Har du t.ex. gjort en enkel operation i foten och du har ett arbete där du mest sitter still, så behöver du vanligtvis inte vara sjukskriven så lång tid. Är operationen i foten mer komplicerad och du har ett arbete där du går mycket, så blir ofta sjukskrivningstiden längre.

Om du inte kan komma den bokade tiden, så måste du boka om eller avboka tiden. Gör detta så fort du vet om förändringen, och sedast 7 dagar innan operationen, så att vi kan kalla in en annan patient på väntelistan. Det finns många patienter med åkommor som gärna kommer tidigare, så låt inte din avbokning bli en missad möjlighet för dem.

Maila till info@elitortopedi för att lämna meddelande om avbokning.

Om du inte dyker upp på den bokade tiden blir du alltid betalnigsskyldig oavsett anledning.

Nej. Du har fått mediciner och har förmodligen ett stort bandage så du kan inte köra hem själv efter operationen. Så var noga med att ordna skjuts hem innan du kommer till operationen.

Vi ligger vid Odenplan i centrala Stockholm och du tar dig enkelt till oss med både bil, buss och tunnelbana.

Var noga med att ordna skjuts hem. Har du ett rejält bandage runt foten eller handen, eller har du fått lugnande medicin, så kan du inte köra bil hem själv!