Vi behandlar

Triggerpunkt injektion

Injektionsproceduren för triggerpunkten tar bara några minuter att slutföra. Triggerpunktsinjektioner (TPI) används för att behandla intensiv smärta i musklerna som innehåller triggerpunkter.

Vad är en triggerpunkt?

Triggerpunkter är dessa små, ömma knutar som kan bildas i muskler eller i fascia (den mjuka, stretchiga bindväven som omger muskler och organ) när muskeln inte slappnar av efter sammandragningen.

Injektionsproceduren för triggerpunkten tar bara några minuter att slutföra. Triggerpunktsinjektioner (TPI) används för att behandla intensiv smärta i musklerna som innehåller triggerpunkter.

En triggerpunkt kan också orsaka hänvisad smärta (smärta i en annan del av kroppen) genom att irritera de intilliggande nerverna.

Triggerpunktsinjektioner kan användas för att lindra smärta vid tillstånd som myofascialt smärtsyndrom när andra behandlingar är ett misslyckande, fibromyalgi och spänningshuvudvärk.

Under denna procedur kommer nervblockad att administreras av ortopeden för att bedöva området för nålpenetration och för att hålla dig bekväm under proceduren. Vidare injiceras en liten nål som innehåller lokalbedövningsmedel (lidokain, prokain) som kan eller inte kan innehålla kortikosteroid direkt till triggerpunkten. Detta gör triggerpunkten inaktiv och smärtan lindras.

Domningar på injektionsstället kan kvarstå i ungefär en timme efter ingreppet. Ett blåmärke kan till och med bildas på injektionsstället. Att applicera fuktig värme och is alternativt på området i två dagar lindrar smärta. Din ortoped kan också rekommendera stretchövningar och fysioterapi efter triggerpunktsinjektioner

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Kortisonspruta.

Biologisk behandling – triggerpunktinjektion.

Fasciabehandling och rörlighetsövningar.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.