Vi behandlar

Höftbesvär

Man kan få ont i höften av en mängd olika anledningar. Elit Ortopedi utreder, behandlar och rehabiliterar de flesta förekommande höftbesvär, så att du kan ha ett rörligt liv.

Impingement – CAM FAI

Impingement innebär att delar kring höftleden kommer i kläm och ger smärta.

Impingement är ett så kallat inklämningssyndrom och benämns även FAI (Femoroacetabular Impingement), eller CAM FAI, där CAM är en beskrivning av den delen av höftkulan som fått en förändring. Vid impingement kommer strukturer kring höftleden i kläm vilket gör att man får ont i höften. Det finns flera olika strukturer i höften som kan beröras, men ofta är det någon av ledens mjukdelar som kläms och även skadas.

Man vet inte säkert vad som orsakar impingement, men man tror att bland annat hög belastning av höften i unga år, när benstrukturen fortfarande är under utveckling, ger förändringar i tillväxtzonen på ledpannan eller lårbenshalsen. Även externa och genetiska faktorer kan ha påverkan. Impingement är relativt vanligt hos både män och kvinnor, även om något fler kvinnor drabbas. Idrottare verkar vara särskilt utsatta och det gäller främst personer som börjat idrotta i unga åldrar och som regelbundet belastar höften. Vissa idrotter är överrepresenterade, till exempel fotboll, hockey och gymnastik.

Symtomen är vanligtvis nedsatt rörlighet i höften, framförallt vid böjning och inåtrotation av höften vid lårbenet, samt smärta. Den dåliga rörligheten kan till exempel göra det svårt att sitta i skräddarposition eller att lägga upp det ena benet över den andra benets knä. Smärtan är oftast lokaliserad till ljumsken, men kan även visa sig på utsidan av höften, skinkan eller nedre delen av ryggen. Smärtan kommer ofta vid sittande eller då man kliver upp från sittande. Även när man går uppför en trappa och gör andra aktiviteter som innebär framåtböjning av lårbenet, till exempel att knyta skor eller sätta sig på huk, kan det göra ont i höften. Det kan kännas lite bättre när man lutar sig bakåt.

I vissa fall kan smärtan gå ner mot lår och knä. Smärtan kan börja antingen akut eller komma gradvis. Smärtan kan även komma och gå, och ibland känner man bara av den när man suttit länge eller efter att man belastat höften. Med tiden finns risk för skada på menisken i höftleden och ledbrosk som ger ännu högre smärta.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Impingement, eller inklämningssyndrom, innebär att strukturer i höftleden kommit i kläm, vilket kan bero på hög belastning eller genetiska faktorer. Personer som tränat mycket fotboll, hockey och gymnastik är överrepresenterade och tillståndet är smärtsamt. Elit Ortopedi utreder och behandlar impingement med bland annat biologiska behandlingar, PRP/ACP, stamcellsbehandling och Angel ACP. Behövs operation kan vi erbjuda det här på kliniken, vi kan också hjälpa till med fasciabehandling, rörlighetsövningar och rehab för att bli av med besvären.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Få tillbaka rörligheten

Höftledsartros

Höftledsartros innebär att brosket i höftleden har tunnats ut och inte längre klarar av samma belastning som den gjort tidigare.

Artros i höftleden är en av de vanligaste ledsjukdomarna i västvärlden. Män och kvinnor drabbas lika och risken för artros ökar ju äldre man blir. Av hundra personer över 55 år har ungefär tre personer höftledsartros, och över 85 år stiger siffran till mer än tio av hundra.

Höftledsartros är en sjukdom som börjar i ledbrosket. Ett friskt ledbrosk är fast och elastiskt och fungerar som stötdämpare och glidyta för leden. Artros innebär att brosket gradvis tunnas ut och till slut kan försvinna helt. Höftledsartros är en degenerativ ledsjukdom, det vill säga att celler och vävnader i brosket förändras och försvinner med ökande ålder, vilket gör att ledernas funktion försämras.

Det är fortfarande till största delen okänt vad som orsakar sjukdomen men det finns sannolikt både ärftliga och belastningsberoende orsaker. Artros kallas ofta för förslitning på svenska, vilket är missvisande eftersom artros är en sjukdom och normal aktivitet är bra både för att lindra redan uppkommen artros och för att minska risken för utveckling av sjukdomen. Vissa yrkesgrupper, som lantbrukare, brandmän och byggnadsarbetare har dock en klart högre förekomst av artros jämfört med befolkningen i övrigt.

Motionsidrottande ökar inte risken för artros, men elitidrottare har generellt sett en större risk än normalbefolkningen att drabbas. Övervikt är en annan trolig orsak till höftledsartros och man har sett att övervikt vid 40 års ålder ökar risken med två till tre gånger för att utveckla höftledsartros senare i livet.

Symtomen på höftledsartros kommer smygande och går ofta i skov under flera år, man kan alltså under långa perioder känna sig helt fri från besvär och däremellan känna av begynnande symtom. Tidiga symptom är lätt smärta i ljumsken och/eller övre delen av låret vid ansträngning. Besvären varierar ofta i perioder och kan sedan öka med igångsättningssmärta, det vill säga smärta kopplad till belastning. Andra symtom är ökad stelhet och senare värk även i vila samt svårigheter att gå längre sträckor.

Vid svårare artros börjar man halta, får svårt att klä av och på sig, samt får allt svårare att gå. I ett avancerat stadium uppkommer värk på natten som kan ge sömnstörningar. Oftast får man besvär i ena höften, men en tredjedel av dem som drabbas av artros får problem i båda höfterna.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

När brosket i höftleden har tunnats ut drabbas många av höftledsartros, vilket gör att ledernas funktion försämras. Utan behandling ökar stelhet och smärta, vilket bland annat kan leda till sömnstörningar och svårt att gå. På Elit Ortopedi erbjuds effektiv behandling av höftledsartros med biologiska behandlingar, PRP/ACP, stamcellsbehandling eller operation, så att du kan slippa smärtan och besvären.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Trochanterit

Trochanterit är en inflammation i det stora muskelfästet och slemsäcken på utsidan av höften.

Trochanterit är en av de vanligaste orsakerna till att man får ont i höften. Den högsta förekomsten är hos medelålders och äldre kvinnor men även yngre personer och män drabbas. Trochanterit, som ibland stavas trokanterit, är alltså en inflammation i muskelfästena och slemsäcken för de muskler som fäster runt den stora knölen på utsidan av höften. Knölen heter ”trochanter” på latin och runt den fäster flera av skinkans och lårens muskler.

Det finns många orsaker till trochanterit. En av de vanligaste är överbelastning eller monotona rörelser som vid löpning, cykling, simning, eller arbete med en fotpedal. Orsaken kan också vara trauma mot höften som leder till en inflammation i området runt höftleden, vilket man ibland kan se hos fotbollsmålvakter. Övervikt är en annan riskfaktor, liksom degenerativa, alltså åldersbetingade förändringar. Man har också sett att felställning i fötter eller knän har en påverkan genom att man då går fel, vilket ger överansträngningar av muskulaturen i skinkan.

Trochanterit ger en inflammation i de ytliga slemsäckarna på höftens utsida. Om det ömmar när man trycker på höftens utsida kan detta vara ett tecken på trochanterit, eftersom denna struktur i vanliga fall inte är känslig för tryck.

Ett vanligt symptom för trochanterit är att man känner smärta eller obehag när man ligger på sidan, och detta ger ofta sömnbesvär. Ett annat symtom är smärta när man sitter ner och lägger det drabbade benet över det andra. Det är också vanligt att det gör ont vid promenad och smärtan förvärras vid rörelser som belastar höften, till exempel cykling, löpträning och att resa eller sätta sig.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Vid Trochanterit är det stora muskelfästet och slemsäcken på utsidan av höften inflammerade, vilket orsakar smärta och besvär. Det finns effektiv behandling för Trochanterit att få. På Elit Ortopedi använder vi bland annat biologiska behandlingar, PRP/ACP, stamcellsbehandlingar och Angel ACP. Vi kan också erbjuda operation vid behov. Även fasciabehandlingar och rörlighetsövningar kan hjälpa.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Från diagnos till behandling och rehabilitering

Osteonekros

Osteonekros innebär att benvävnaden dör inom ett område på grund av bristande blodförsörjning.

Ben är ett levande material som ständigt omsätts och förnyas. Precis som andra organ i kroppen kan ben drabbas av skador och sjukdomar men har en unik förmåga att läka helt utan ärrbildning. Ben ersätts med ben. Men eftersom ben är levande vävnad som kräver blod med syre och näringsämnen, så orsakar ett avbrott i blodtillförseln att benet förstörs. Osteonekros kallas det tillstånd då benvävnaden inom ett område dör på grund av för lite blod, och skelettdelen slutligen skrumpnar. Det drabbar oftast grövre leder som till exempel höftleden och knäleden, men osteonekros kan även förekomma i fotleden.

Så många som 20 000 personer utvecklar osteonekros varje år i Sverige. De flesta är mellan 20 och 50 år. För friska människor är risken för osteonekros liten. De flesta fall av osteonekros kommer som resultat av ett annat hälsoproblem eller en skada. Det kan till exempel vara en fraktur som lårbenshalsbrott eller urvridning av leden som innebär att de närliggande blodkärlen skadas. Även medicinering med kortison, vissa reumatiska sjukdomar, alkoholism och dykarsjuka är vanliga orsaker. I vissa fall kan man inte hitta orsaken till osteonekros och då kallar man tillståndet spontan osteonekros.

Osteonekros benämns också avaskulär nekros eller caputnekros.

I början av sjukdomen orsakar osteonekros normalt inga symtom, men när den fortskrider får man ont i höften när det drabbade benet belastas. Förutom smärta i själva höftleden kan man även få smärta som strålar ut till ljumsken och låret, ned mot knät. Om sjukdomen fortskrider minskar rörligheten successivt i den drabbade leden. Vanligen utvecklas smärta och stelhet långsamt under flera månader eller år.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Osteonekros, som också kallas avaskulär nekros eller caputnekros, innebär att skelettet skrumpnar på grund av bristande blodtillförsel och tillståndet beror ofta på tidigare skador eller underliggande sjukdomar. Detta tillstånd kräver operation. På Elit Ortopedi erbjuder vi operation mot Osteonekros, med korta väntetider. Alla patienter hos Elit Ortopedi genomgår omfattande utredning och vi erbjuder även rehabilitering, så att operationen ska ge så bra resultat som möjligt.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Piriformissyndrom

Piriformissyndrom innebär att piriformismuskeln svullnar eller blir spänd och trycker på ischiasnerven.

Piriformis är en tvärgående muskel under den stora skinkmuskeln vars främsta uppgift är att rotera och vrida ut höften. Man använder piriformis till exempel när man sätter sig ner i skräddarställning med benen i kors. Piriformissyndrom uppstår när piriformismuskeln svullnar eller blir spänd och trycker på ischiasnerven som sitter under piriformis. Man får smärtor i skinkan som kan stråla ner på baksidan av låret.

Besvär från piriformis uppstår oftast hos vältränade personer med kort, kraftig och dåligt utstretchad muskulatur, men det förekommer även att de som inte idrottar drabbas. En dålig sittposition är en anledning till piriformissyndrom men man har också sett att det ibland räcker med trycket från en plånbok i bakfickan. Det kan också utlösas från ryggen, till exempel efter ett diskbråck, eller uppstå efter en sträckning eller överbelastnig av höftleden. Tillståndet är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män.

Det vanligaste symtomet är värk djupt in under sätesmuskeln som kan stråla ned längs med baksidan av låret och i enstaka fall hela vägen ner i benet. Det kan kännas svårt att sitta bekvämt. Smärtan förvärras när piriformismuskeln används mycket, till exempel när man går och sitter på huk. Ibland får man domningar och stickande känslor i skinkan som kan stråla ner längs baksidan av benet. Att sitta länge med böjda höfter, som vid bilkörning, gör att man får mer ont i höften. För idrottare brukar det kännas som om hamstringsmuskulaturen på baksidan av låret är för kort.

Eftersom symtomen ibland liknar de vid ischias, så kallas piriformissyndromet ibland falsk ischias.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Piriformissyndrom är ett muskulärt tillstånd där den tvärgående muskeln i skinkan blivit svullen och spänd och då orsakar smärtor och besvär. Tillståndet kallas ibland för falsk ischias, då smärtan gärna strålar ner i benet. På Elit Ortopedi behandlas piriformissyndrom framgångsrikt med biologiska behandlingar, PRP/ACP, stamcellsbehandling eller kortisoninjektion. Vi erbjuder även fasciabehandling och rörlighetsövningar så att du kan bli kvitt smärtan och besvären.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Snapping Hip

Snapping hip innebär en knäppande känsla, ibland i kombination med ett hörbart knäppande ljud när höften böjs.

Det finns två orsaker till snapping hip. Den vanligaste är att en av senorna, som i vanliga fall går bredvid den stora benknölen som finns på höftens utsida, istället glider över benknölen. När senan glider över knölen kan det höras knäppningar och man kan även känna smärta. Den andra och minst vanliga orsaken beror på broskbristningar, det vill säga att en broskbit har lossnat och satt sig på ett sätt som orsakar knäppningar vid höftböjningar.

Det finns många anledningar till att man får snapping hip. Några av de vanligaste är skillnader i benlängd, nedsatt bäckenstabilitet och överpronation i fotleden.

Symtomen är lokal ömhet och ibland även smärta i samband med att muskeln ”hoppar” över benutskottet på höftens utsida. Smärtan blir värre efter ett stort antal upprepningar, exempelvis efter ett helt träningspass med löpning eller rörelser med höga knän. Känslan beskrivs ofta som att leden rör sig ”orent” eller att den ”hoppar” i rörelsen. Det kan även stråla ner mot benet. Ibland får man en kvarstående smärta som oftast kommer av en inflammation i någon av de slemsäckar som omger de involverade musklerna, eller att det blivit en inflammation i själva musklerna och/eller senorna.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Snapping Hip kan antingen bero på att en sena glider över benknölen på höftens utsida eller, mindre vanligt, på att en broskbit lossnat. På Elit Ortopedi får du hjälp att utreda vad som orsakar Snapping Hip och vi erbjuder också effektiva behandlingar så att du slipper smärtan och besvären. Vid Snapping Hip erbjuder vi kortisoninjektion, biologisk behandling PRP/ACP, stamcellsbehandling eller Angel ACP. Behövs operation kan vi utföra det här på vår klinik, utan väntetid. Dessutom kan vi erbjuda effektiva fasciabehandlingar, rörlighetsövningar och rehabilitering.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.