Vi behandlar

Armbågsbesvär

Det finns mycket som kan orsaka problem med armbågen. Elit Ortopedi utreder och behandlar bland annat tennisarmbåge, studentarmbåge, golfarmbåge, mobilarmbåge och musarm, så att du kan ha ett rörligt liv.

Tennisarmbåge

Tennisarmbåge är ett vanligt besvär, som inte bara drabbar idrottare. Det beror främst på överbelastning av muskler på underarmens utsida. 

Skadan och smärttillståndet är mycket utbrett och drabbar vanligtvis medelålders personer. Som namnet antyder är det många tennisspelare som får åkomman, och cirka hälften av alla tennisspelare har haft en period med tennisarmbåge.

Få tillbaka friheten

Kubitaltunnelsyndrom

Kubitaltunnelsyndrom innebär en inklämning av ulnarisnerven i armbågen.

Ulnarisnerven är en stor nerv som går från armbågen ned till underarmen och handen. Dess huvuduppgift är att bidra med känsel och rörlighet till ring- och lillfingret i handen. Det är ulnarisnerven som vid slag ger så kallad ”änkestöt”, smärtsamma stötar när man slår i armbågen.

På armbågens insida nedanför inre armbågsknölen löper ularisnerven i en fåra och skyddas av ett ledband. Utrymmet under ledbandet kan ibland bli för trångt vilket medför att nerven kläms och blodflödet till nerven stryps. Känseln och rörligheten påverkas då negativt.

Kubitaltunnelsyndrom är ett relativt vanligt förekommande tillstånd och alla vuxna kan drabbas och få ont i armbågen. Det finns ingen känd orsak. Man har dock sett en ökad förekomst vid långvarig repetitiv belastning som till exempel vid tangentbordsarbete eller arbete med vibrerande verktyg. Det finns också en ökning av åkomman efter en fraktur på armbågen. Ibland har det observerats att personer som drabbas av inklämningen sover med armbågen böjd eller händerna under huvudet, vilket då irriterar nerven.

Kubitaltunnelsyndrom kallas också mobilarmbåge, eftersom den kan uppstå när man håller armbågen i mer än 90 graders vinkel under långa perioder.

När ulnarisnerven sträcks och blodförsörjningen försämras kring nerven ger det pirrningar och stickningar i ring- och lillfingret. Tidiga symtom är också domningar nattetid i de två fingrarna, och känseln i fingrarna kan försvinna på dagtid. Ofta blir man svag i ring- och lillfingrarna och får
sämre kraft när man ska spreta med fingrarna.

I nästa stadium utvecklas symtomen till återkommande eller konstanta domningar och stickningar i fingrarna även dagtid, och man kan känna ökad svaghet och fumlighet i handen. I sena stadier kommer också värk i armbågen på lillfingersidan samt en oförmåga att helt räta ut ring- och lillfingrarna, så kallad klofingerfelställning.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

När ulnarisnerven i armbågen blir inklämd stryps blodflödet vilket gör att känsel och rörlighet blir sämre. Det är ett ganska vanligt tillstånd som ibland kallas mobilarmbåge, eftersom besvären gärna uppstår när armen hålls statiskt i 90 graders vinkel under lång tid. Hos Elit Ortopedi kan du få hjälp mot tennisarmbåge, musarm och mobilarmbåge. Bland annat kan vi erbjuda kortisonsprutor, eller operation som utförs här på vår klinik, utan väntetid.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Golfarmbåge

Golfarmbåge innebär överbelastning eller skada på senorna till fingrarnas böjmuskler som fäster vid inre armbågsknölen.

Golfarmbåge, medial epikondylit, är samma skada som tennisarmbåge fast på insidan av armbågen. Från armbågen går musklerna som gör att handen och fingrarna kan böja sig. Långvarig och upprepad belastning av handleden med handleden i böjt läge, som i golfspel, kan leda till att senfäste och muskler för underarmens handledsböjare blir överansträngda.

Det är inte bara golfspelare som drabbas utan även personer som ägnar sig år exempelvis datorarbete, målning och snickrande. Personer mellan 30 och 50 år är de som oftast drabbas, med en övervikt för de som är över 40.

Symtomen är smärta och ibland svullnad på insidan av armbågen. Forskning har visat att det i regel inte förekommer någon inflammation i armbågen. I de fall inflammation ändå uppträder handlar det bara om att det är inflammerat alldeles i början av besvären.

Smärtan kan drabba plötsligt, men det vanligaste är att golfarmbåge utvecklas successivt under en längre tid. Besvären utlöses ofta av kraftiga handledsböjningar under belastning. Det kan till exempel ske när man bär något som är lite tyngre än vanligt, lyfter något med böjda armbågar eller lutar sig mot ett bord eller liknande. Smärtan strålar normalt ner längs med underarmens insida, ner mot handleden, vilket ofta ger till följd att muskulaturen i underarmen och handen blir svag.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Golfarmbåge kan man också få av datorarbete, målning och snickrande. Det är en överbelastningsskada som är både smärtsam och besvärlig. Hos Elit Ortopedi kan du som har problem med golfarmbåge få effektiv och snabb hjälp. Här på vår klinik erbjuder vi biologiska behandlingar, PRP/ACP, stamcellsbehandlingar och Angel ACP. Behövs operation erbjuder vi även detta och du får också hjälp med fasciabehandlingar och rörlighetsövningar hos oss.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Få tillbaka livskvaliteten!

Osteokondrit

Osteokondrit innebär att en liten bit brosk eller ben blir försvagat i armbågsleden.

Det försvagade området kan leda till att en bit ben och brosk lossnar. Den lösa benbiten i leden kan då komma i kläm mellan ledytorna i armbågsleden och orsaka både smärtor och låsningar. En låsning betyder att leden inte kan sträckas ut helt eller böjas maximalt, ungefär på samma sätt som när en sak kommer emellan när man ska stänga en dörr. När en bit ben eller brosk lossnar brukar man säga att osteokondritförändringen har gett upphov till en så kallad ”fri kropp”.

Orsaken till osteokondrit är oklar. Om det är en skada eller om tillståndet är medfött är osäkert, men man har sett att det ofta uppstår i områden som utsätts för stor belastning, vilket medför att ben- eller broskbiten lossnar. En teori är att sjukdomen orsakas av en kombination av en skada och övergående nedsatt blodtillförsel till ett litet område i leden.

Osteokondrit är vanligast hos yngre idrottande individer, men kan även uppkomma hos personer upp till cirka 40 år. Åkomman förekommer också i andra leder, såsom höftleden, ankelleden, knäleden och leder i foten.

I den tidiga fasen får man smärta i leden vid belastning eller när armbågsleden böjs eller sträcks ut helt. Efter en tid kan låsningar uppstå i den aktuella leden. Vanliga symtom är ont i armbågen, låsningsfenomen, svullnad och en känsla av att armbågen sviktar.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

.När en liten broskbit eller benbit i armbågsleden blir försvagad kan man få problem med osteokondrit. Då kan brosk- eller benbiten lossna, vilket leder till smärtor och låsningar i leden. Det finns idag effektiva behandlingar mot osteokondrit, bland annat kan vi på Elit Ortopedi hjälpa dig med biologiska behandlingar, PRP/ACP, stamcellsbehandling och Angel ACP. Om du behöver en operation för att bli fri från dina besvär så kan vi även erbjuda detta här på vår klinik, utan väntetid.  

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Olekranonbursit

Olekranonbursit, även kallat studentarmbåge, är en inflammation i slemsäcken vid armbågsspetsen.

En bursa är en geléliknande påse, en slemsäck, som innehåller en liten mängd ledvätska. Slemsäcken fungerar som smörjmedel, som oljan på cykelkedjan, och skyddar mot friktion och stötar.

Armbågsspetsen är ett mycket känsligt område eftersom det finns så få mjuka delar som skyddar själva spetsen. Det skydd som finns är framför allt slemsäcken. Det är denna slemsäck i armbågen som kan svullna upp som en följd av ett hårt slag, som när man trillar och slår i armbågarna. Det kan också ske som resultat av upprepade stötar mot armbågsspetsen, till exempel vid handboll då man faller hårt på armbågen.

Intensiv och långvarig belastning av armbågsspetsen kan också leda till inflammation i slemsäcken. Detta gäller till exempel när man stöder sig på armbågen mot ett hårt underlag under sitt arbete eller när man läser en bok eller sitter på långa föreläsningar. Därför kallas olekranonbursit också för studentarmbåge.

Olekranonbursit är relativt vanligt. Inflammationen kan i vissa fall bli infekterad av bakterier. Då blir svullnaden dessutom röd och varm. Personer som har skrubbsår, eksem eller psoriasis på armbågen eller underarmen har visat sig vara speciellt utsatta för att få en bakterieinfektion.

Vid en inflammation sväller slemsäcken vid armbågen och blir som en liten påse. Man får en rodnad och känner sig öm runt slemsäcken. De flesta känner smärta vid tryck på armbågsspetsen och när man rör och belastar armbågen. Ibland har man ont i armbågen även i vila. Man får vanligtvis också försämrad rörelseförmåga i armbågen.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Studentarmbåge, eller olekranonbursit är ett besvär som sitter i armbågsspetsen. Besvären kan leda till inflammation, ömhet och smärta. Det finns effektiva behandlingar mot studentarmbåge/olekranonbursit, på Elit Ortopedi erbjuder vi hjälp med kortisoninjektioner och biologiska behandlingar, PRP/ACP. Behövs operation erbjuder vi även detta här på vår klinik, utan väntetid.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Artros i armbågen

Artros innebär att brosket i armbågsleden har tunnats ut och inte längre klarar samma belastning som det gjort tidigare.

I kroppens leder finns brosk som gör lederna stadiga och möjliggör att skelettets ben kan glida mot varandra. Ett friskt ledbrosk är fast och elastiskt och fungerar också som stötdämpare för leden.

Det finns en vanlig föreställning om att artros är en förslitning i leden, men så är det inte. Artros är en sjukdom och kan uppkomma i de flesta av kroppens större leder. Det är vanligt i till exempel knä, höft och axel, men förekommer också i armbågen. Artros innebär att brosket bryts ner snabbare än det byggs upp och det får därmed sämre hållfastighet. Brosket blir gradvis tunnare och kan till slut helt försvinna. I senare stadium påverkar artros inte bara ledbrosket utan även övriga vävnader i leden såsom skelett, ledband, ledhinna och ledvätska.

Artros i armbågen är, som all artros, en degenerativ ålderssjukdom, det vill säga att celler och vävnader i brosket förändras och försvinner med ökande ålder, vilket i sin tur gör att ledens funktion försämras. Man har även sett att tidigare brott i armbågsleden eller infektion kan medföra att armbågsleden utvecklar artros, som då även kan uppkomma i yngre ålder.

Liksom vid artros i andra leder i kroppen så medför sjukdomen stelhet i den sjuka leden, minskad rörlighet och smärta. Man upplever inledningsvis ofta en molvärk från själva armbågsleden. Besvären kan komma periodvis eller vara mer konstanta. Först känns smärtan bara vid belastning, men senare även i vila.

I ett senare skede av sjukdomen kan armbågsleden haka upp sig och i vissa fall går det inte att böja handen upp till ansiktet. Detta innebär ofta stora problem eftersom man då inte själv kan kamma sig, raka sig, borsta tänderna, med mera.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

När brosket i armbågen tunnats ut uppstår ofta artros, ett smärtsamt tillstånd som ger molvärk och stelhet, hela tiden eller då och då. På Elit Ortopedi kan vi erbjuda effektiv behandling mot artros i armbågen. Bland annat med kortisonspruta, biologisk behandling, PRP/ACP och stamcellsbehandling. Om operation behövs så kan vi erbjuda det på vår klinik, utan väntetider.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.