PRP-behandling

PRP - Platelet-Rich Plasma - använder kroppens eget material för att behandla ortopediska besvär.

Elitortopedi

Ledande i Sverige inom PRP

PRP (Platelet Rich Plasma) är en innovativ behandlingsmetod som kickstartar en stark och långvarig läkningsrespons när den injiceras i en skadad del av kroppen. Idrottsskador samt degenerativa led- och sentillstånd kan framgångsrikt behandlas med PRP. PRP kan också hjälpa patienter där konservativ behandling har misslyckats. Det är också ett bra alternativ när rehabilitering efter operation inte ger resultat samt för patienter som vill undvika operation.

PRP behandling innebär att en koncentrerad mängd av patientens eget blodplasma, rikt på tillväxtfaktorer, injiceras i det skadade området för att främja läkning och återhämtning.

Välkommen att boka en konsultation kring biologiska behandlingar, pris 1250 kr.

Fördelar med PRP

Fördelarna med PRP-behandling är många. Genom att injicera höga nivåer av tillväxtfaktorer direkt i det skadade området kan PRP bidra till att minska inflammation, främja regenerering av vävnad och lindra smärta. Dessutom är PRP en icke-kirurgisk och minimalinvasiv behandlingsmetod vilket innebär att risken för komplikationer och återhämtningstiden är relativt låg jämfört med kirurgiska ingrepp.

Studier har visat positiva resultat av PRP-behandling för t.ex knäartros och meniskskador. Denna terapiform har också visat sig vara säker och väl tolerad av de flesta patienter.

Sammanfattningvis kan sägas att PRP-behandling är en lovande och effektiv metod för att behandla led-, sen- och muskelskador. Med dess förmåga att främja läkning på cellnivå och minska smärta och inflammation kan PRP vara värdefullt alternativ för patienter som söker en icke-kirurgisk och effektiv behandling för sina problem. 

Hur går det till?

Ett litet blodprov tas från en av dina vener. Blodprovet centrifugeras sedan för att separera blodets olika beståndsdelar från varandra. Skiktet som innehåller blodplättarna isoleras och dras ut. Fäst till blodplättarna finns en mängd tillväxtfaktorer och så kallade cytokiner. Denna koncentrerade blandning av ämnen resulterar i en kraftfull boost till kroppens egen läkningsförmåga. PRP kan stimulera tillväxten av celler, vaskularisering och regenerering av vävnader som senor, ligament och brosk.

Elitortopedi

När är PRP en effektiv behandlingsform?

PRP kan fungera bra för en rad olika förhållanden. Patienter där konservativ behandling misslyckats och som annars kan behöva operation är idealiska för PRP-injektionsbehandling. PRP används också i stor utsträckning inom idrottsmedicin, eftersom det kan påskynda återhämtningen och återgången till aktivitet. Våra kirurger på Elit Ortopedi diskuterar gärna möjligheten till PRP-injektionsbehandling med dig.

Senproblem:

Tennis/golfarmbåge
Subacromial impingement – besvär i axeln, ont att lyfta med
armar
Partiell ruptur av Rotatorcuffen
Förstärkning av reparationer av rotatorcuff

Ledproblem:
Artros
Smärta och stelhet från leddegeneration
Broskdefekter
Patienter som kanske vill skjuta upp eller undvika ledplastik
Patienter som kanske inte är lämpliga för ledplastik

Björn Becksmo

Björn Becksmo är välkänd programledare i sporten i TV, och han har idrottat hela livet. Björn har länge haft problem i axlar och knän och har nu fått PRP behandlingar hos Elit Ortopedi.

”Jag ville undvika höftledsoperation”

Maria Strindler hade stora smärtor på grund av artros i höften efter en fallolycka. – Tyvärr skulle höften succesivt bli värre och då skulle alternativet vara en höftledsoperation.

Frågor & svar

Det är helt och hållet individuellt och bestäms vid konsultationen. Allt beroende på vävnadstyp och omfattningen av skadorna.

Ingreppet utförs i vårt behandlingsrum. Vi tar ett 15 ml blodprov från en ven i din arm. När PRP är klar kommer det aktuella området rengöras med en antiseptisk lösning. PRP kommer sedan att injiceras i leden eller senan under ledning av ultraljud. Hela proceduren tar cirka 15 minuter.

Ett litet förband kommer att täcka injektionsstället. Du åker hem direkt. Du kan uppleva värk under de första 24-48 timmarna efter behandlingen. En ispåse eller enkla smärtstillande medel som Paracetamol brukar vara tillräckligt.

Eftersom mild värk är vanligt efter behandlingen är det bäst att ta det lugnt i ett par dagar. Du kan sedan börja röra dig utefter vad eventuell smärta tillåter.

PRP stimulerar en kraftfull läkningsrespons, som behöver tid för att ge effekt. Som tumregel bör du märka en förbättring av dina symptom inom 2-6 veckor efter behandlingen. Forskning tyder på att förbättringen kan fortsätta upp till 6-9 månader.

Du kommer att behöva fysisk träning för att stödja rehabprocessen

Ja. Eftersom PRP endast innehåller koncentrerade delar av ditt eget blod är behandlingen mycket säker. Vissa patienter kan uppleva milda obehag i 1-2 dagar efter injektionen. Infektion är ett mycket sällsynt problem och oavsiktlig skada på nerver eller kärl i närheten är mycket sällsynt.

Patienter med blodavvikelser som anemi eller lågt antal blodplättar är inte lämpliga för PRP-injektionsbehandling. I närvaro av akut infektion eller aktiv cancer är det bäst att inte använda PRP.

NSAID-preparat kan undertrycka effekterna av tillväxtfaktorerna i PRP-injektionen. Du bör därför sluta ta NSAID i 7 dagar före och 2 månader efter injektionen. Vanliga NSAID är Voltaren, Ibuprofen, Nurofen och Naproxen.