Kollagen

för smärtlindring och funktionell återhämtning

Vad är Kondrogid Hydrolysertat Kollagen?

Kondrogid är Typ 1-kollagen med låg molekylvikt, vilket stärker den extracellulära matrisen. Den finns i frystorkat pulverformat för att säkerställa maximal stabilitet. Dess effekt understödjer minskning av smärta och återhämtning av funktionen hos stora leder och muskel-, senor- och ligamentstrukturer som huvudsakligen består av kollagen. Metoden används som enskild behandling eller i kombination med PRP.

Välkommen att boka en konsultation kring biologiska behandlingar, pris 1250 kr.

När kan KHK-behandling användas?

Vid behandling av smärtsamma symptom och vid förlust av funktion av stora leder och muskel-, sen- och ligamentstrukturer orsakade av patologiska processer eller av trauman, inklusive sport: artros, tennisarmbåge/golfarmbåge, inflammationer i händer och fötter, smärtor vid IT-band, löparknä, sen smärtor i skulderbladet, inflammationer i fibula (vadbenet).

Hur många behandlingar krävs?

Det är individuellt, men när metoden används som enskild behandling är tre injektioner det vanliga, de första två med 15 dagars mellanrum och den tredje en månad efter den andra injektionen.

Vilka resultat kommer jag att få?

Resultaten är vanligtvis goda, med förväntad förbättring av besvär hos den stora majoriteten av behandlade patienter.