Hyaluronsyra

Viskos supplementering

Vad är Hyaluronsyra?

Hyaluronsyra (HA) är en molekyl som förekommer naturligt i människokroppen och har visat sig vara en effektiv behandling inom ortopedi, särskilt inom elitidrott. I kombination med PRP (platelet-rich plasma) och ACP Max (autologous conditioned plasma) har HA blivit en populär biologisk behandling för att främja läkning och återhämtning vid skador och smärttillstånd.

 

HA fungerar som en smörjande och stötdämpande substans i lederna, vilket gör den särskilt effektiv vid behandling av artros och andra ledrelaterade besvär. Genom att injicera hyaluronsyra direkt i leden kan smärtan lindras och ledens funktion förbättras. När hyaluronsyra kombineras med PRP, som innehåller tillväxtfaktorer som främjar läkning, och ACP Max, som är rikt på regenerativa celler, kan effekten av behandlingen förstärkas ytterligare. På Elit Ortopedi används HA i kombination med PRP-behandling vid artros.

Välkommen att boka en konsultation kring biologiska behandlingar, pris 1250 kr.

Hur fungerar det?

Inom Elit Ortopedi används hyaluronsyra för att behandla ledsmärta och ledstelhet, särskilt i samband med artros. Artros är en vanlig ledsjukdom som innebär att brosket i lederna bryts ner och leder till smärta och nedsatt rörlighet. Hyaluronsyra kan användas som en del av behandlingen för att lindra symtom och förbättra ledens funktion.

När hyaluronsyra injiceras i en led med artros fungerar den som en smörjande och stötdämpande substans. Den kan bidra till att återfukta och smörja ledytorna, vilket kan minska friktionen och lindra smärta vid rörelse. Dessutom kan hyaluronsyra ha antiinflammatoriska egenskaper som kan minska ledinflammation och svullnad.

Hyaluronsyra kan också bidra till att stimulera produktionen av kroppsegna hyaluronsyra i ledvätskan, vilket kan förbättra ledens stötdämpande och smörjande egenskaper. Det kan också bidra till att återuppbygga och skydda det åldrande brosket i lederna.

Behandling med hyaluronsyra kan vara ett alternativ till smärtlindrande mediciner eller kortisoninjektioner för personer med artros. Det kan bidra till att förbättra livskvaliteten för patienter med ledsmärta och ledstelhet samt förlänga tiden innan eventuell kirurgi blir nödvändig.

Sammanfattningsvis används hyaluronsyra inom ortopedi för att lindra ledsmärta och förbättra ledens funktion vid artros. Genom att fungera som en smörjande och stötdämpande substans kan hyaluronsyra bidra till att återfukta lederna, minska friktionen och lindra smärta vid rörelse. Det är en behandlingsmetod som kan vara effektiv för att förbättra livskvaliteten för personer med artros.

Frågor och svar om Hyaluronsyra

Viskos Supplementering kan fungera bra för patienter med ledvärk till följd av mild eller mild till måttlig artros eller i kombination med PRP vid alla grader av artros.

Infektion och allergiska reaktioner är sällsynta komplikationer.

Behandling med HA har dokumenterat god effekt, men inte för samtliga patienter. De flesta patienter märker en förbättring i sina symtom inom de första 2 veckorna efter injektionen. Effekten kan vara i flera månader. Behandlingen kan upprepas om effekten av den initiala injektionen har varit god. Den bästa dokumenterade effekten syns vid kombination med PRP.

Detta är individuellt och bestäms efter konsultationen. Allt beror om hyaluron ska användas som enda behandlingsmetod eller i kombination med PRP.

Lättare smärta kan upplevas i den injicerade strukturen i ett par dagar. Nedkylning med kylförband och enkla smärtstillande medel ger vanligtvis tillräcklig lindring. Du kan sedan börja röra dig utan ytterligare begränsningar. Du kan fortsätta med sjukgymnastik/rehabilitering en vecka efter injektionen.