Vi behandlar

Knäbesvär

Problem med knän är vanligt i alla åldrar. Elit Ortopedi utreder och behandlar alla typer av knäbesvär.

Löparknä

Löparknä är en av de vanligaste orsakerna till att man får ont i knät. Löparknä innebär att senan som går längs med utsidan av låret och knät har blivit överbelastad och orsakar smärtor i knät. Löparknä utgör cirka en fjärdedel av alla löparskador, vilket gör den till den vanligaste skadan för löpare.

Att kunna springa obehindrat ger en stark frihetskänsla!

Nya stötdämpare

Meniskskada

Menisken består av två broskkuddar i varje knä som fungerar som stötdämpare mellan lårbenet och skenbenet. Meniskruptur innebär att någon av broskkuddarna är skadad.

Meniskskador är mycket vanliga och drabbar framför allt vuxna. Skador på den inre menisken (mediala) är den absolut vanligaste, men man kan också ha bristningar i den yttre menisken (laterala). Skadorna hos yngre vuxna beror ofta på vridvåld i samband med idrott, samma orsak som för korsbandsskada, och dessa kallas traumatisk meniskskada. Meniskskada hos äldre uppstår ofta vid obetydligt våld, exempelvis om man slår knät i en stolskarm, och är en följd av en åldersrelaterad försvagning av meniskstrukturen. Detta kallad degenerativ meniskskada.

Vid traumatisk meniskskada kan knät i akutskedet svullna upp inom några timmar till ett par dygn. Vid en degenerativ meniskskada är knät inte lika svullet utan man får ofta molande värk baktill i knät eller på sidorna.

Karaktäristiska symtom vid en meniskskada är en huggande smärta vid vridrörelser i knät och vid huksittande. Förutom ont i knät får man ibland också låsningar och upphakningar i knät.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Idag finns effektiva behandlingar av meniskskador, hos Elit Ortopedi kan du få hjälp utan väntetid. 

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Knäartros

Knäledsartros innebär att brosket i knäleden har tunnats ut och inte längre klarar samma belastning som den gjort tidigare.

Knäledsartros, gonartros, är en degenerativ sjukdom som är ganska vanlig bland äldre och ökar med stigande ålder. Kvinnor drabbas nästan dubbelt så ofta som män. Normalt sett utvecklas artrosen successivt under lång tid genom att ledbroskets struktur förändras och blir mindre motståndskraftigt mot belastning.

Knäledsartros beror antingen på förändringar som är åldersrelaterade, eller på vissa direkta faktorer. Dessa faktorer kan vara skador i leden, anatomiska oregelbundenheter eller inflammatoriska ledsjukdomar. Tidigare meniskskada är en av de absolut främsta riskerna för att utveckla knäledsartros, men också frakturer och ligamentskador är många gånger orsak till sjukdom i brosket. Med stor sannolikhet finns det också en ärftlig påverkan. Förekomst av knäledsartros är vanligare hos individer som har varit aktiva i olika kontaktidrotter, som fotboll eller rugby.

Vid knäledsartros är det vanligaste initiala symtomet smärta vid belastning av knäleden. Eftersom ca 90% av knäledsartrosen är medial, dvs sitter på insidan av knät, är det också där som smärtar yttrar sig. I ett mer avancerat stadium av knäledsartrosen orsakar den ökade felställningen av knät att man får instabilitet, smärta vid belastning och svårigheter att gå längre sträckor. Trycker man på knäts ledspringa så känns det oftast ömt, och i vissa fall kan man höra knaster från leden, så kallade krepitationer.

Vid medial knäledsartros ställer sig knät i hjulbenthet (varus) och vid lateral artros, på utsidan av knät, i kobenthet (valgus). Vid långt gången artros kan man också se formförändringar av knät. Hur mycket artrosen påverkar vardagen varierar, men den kan ge stort lidande och kraftigt försämrad livskvalitet.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter om det inte är helt klart utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Slipp smärtan och besvären så du kan leva som du vill.  Elit Ortopedi erbjuder bland annat behandlingar med kollagen och hyarulon vid knäartros.

 

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Låt inte din artros hindra dig från att maxa livet

Från diagnos till behandling och rehabilitering

Korsbandsskada

Korsbanden sitter innanför knäskålen och hjälper till att stabilisera lårbenet mot skenbenet. Korsbandsskada innebär att det ena eller båda ledbanden har skadats. Ett trasigt korsband bör behandlas skyndsamt. Hos Elit Ortopedi får du snabbt hjälp med utredning, behandling och rehabilitering så att du får din rörlighet tillbaka.

Hopparknä

Hopparknä, eller patellatendinit, innebär att man har en förslitningsskada i en av knäts senor.

Inom alla idrotter där löpning och hopp ingår, som exempelvis handboll, höjdhopp och fotboll, är hopparknä en av de vanligaste diagnoserna. När knäsenan utsätts för kraftig belastning och/eller snedbelastas upprepade gånger på grund av oergonomiska rörelsemönster uppstår en skada på den övre delen av senfästet.

För de flesta kommer den första smärtan i samband med ett hopp, ett lyft, en landning eller efter ett hårt träningspass, men för andra kommer smärtan gradvis. Initialt får man en period av inflammation i övre delen av knäsenan som sedan åtföljs av problem, oftast långvariga sådana, med ärrbildning.

Hopparknä innebär en intensiv smärta i nederdelen av knäskålen på framsidan av knät. Man har många gånger också smärta i själva senan mellan knäskålen och fästet på underbenet. Man kan ha ont enbart i knäsenefästet, men ibland också en svullnad och smärta i hela senan (kallas då tendios). Smärtan kommer gärna i samband med ett hopp, en landning eller eventuellt efter ett träningspass. Smärta går dessutom att framtvinga när man trycker på senfästet mot knäskålen.

Personer med hopparknä har ofta svagare muskulatur i framsida lår och/eller funktionell benlängdsskillnad på grund av felbelastning i bäckenleder. Många får också ont i knät när de går nerför i trappor, sitter på huk eller rör sig efter en längre tids stillasittande. De flesta känner en stelhet och smärta på morgonen innan man mjukat upp sina leder.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Förslitningsskador i knäet kan idag behandlas mycket effektivt. Elit Ortopedi erbjuder bland annat bio-ortopediska behandlingar, PRP/ACP och stamcellsbehandlingar som har god effekt på denna typ av skador.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Kroniskt kompartmentsyndrom

Musklerna i kroppen ligger i olika fack skilda åt av muskelslidor. Vid kroniskt kompartmentsyndrom har ett eller flera sådana fack blivit för trånga.

Sjukdomen förekommer oftast hos idrottare som tränar löpning och spänstträning, till exempel i handboll och fotboll, men även inom styrkeidrotter som tyngdlyftning. Den är absolut vanligast i underbenen.

Hos vissa individer kan muskelsäckarna vara trånga och strama. När muskeln jobbar hårt, till exempel i samband med löpning, sväller den något på grund av det ökade blodflödet. Om muskelsäcken är trång stiger trycket i muskeln och blodkärlen kan då tryckas ihop så att blodet inte kan passera förbi. Musklerna drabbas då av ”håll” (ischemi eller syrebrist) och man får ont i benet.

Orsaken är förmodligen den snabba ökningen av muskelvolym i samband med intensiv träning. Den relativt oflexibla muskelfascian (bindväven) sträcks inte ut tillräckligt i förhållande till musklerna.

Kroniskt kompartmentsyndrom ger oftast upphov till en stark smärta vilket gör att man måste avbryta den pågående aktiviteten tills smärtan avtar.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter om det inte är helt klart utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Låt inte smärta och besvär hindra dig. Elit Ortopedi utreder, behandlar och rehabiliterar kroniskt kompartmentsyndrom genom till exempel bio-ortopediska behandlingar,  PRP/ACP, stamcells- och fasciabehandling, rörlighetsövningar – eller operation, om det behövs.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.