Vi behandlar

Korsbandsskada

Ett trasigt korsband bör behandlas skyndsamt. Hos Elit Ortopedi får du snabbt hjälp med utredning, behandling och rehabilitering så att du får din rörlighet tillbaka.

Från diagnos till behandling och rehabilitering

Korsbandsskor vanliga bland idrottare

Korsbanden sitter innanför knäskålen och hjälper till att stabilisera lårbenet mot skenbenet. Korsbandsskada innebär att det ena eller båda ledbanden har skadats.

I de flesta fall uppstår en korsbandsskada på grund av vridvåld, det vill säga en kraftig vridning av knät. De flesta som råkar ut för en korsbandsskada är idrottsligt aktiva i åldrarna 20-50 år. Korsbandsskador uppstår vanligtvis i fotbollsmatcher eller i samband med fall under utförsskidåkning. Av de två korsbanden som finns i knät, det främre och det bakre, är det oftast det främre som helt eller delvis går sönder.

Symtom vid korsbandsskada

I ögonblicket skadan sker upplevs ofta att någonting har gått sönder inuti knät. Det gör väldigt ont och ganska snart blir knät stelt. Knät svullnar ofta ordentligt vilket gör att det blir svårt att stödja sig på knät och att böja och sträcka ut benet. Efter ett par dagar till en vecka har svullnaden börjat gå ner och smärtan avtar, men det gör fortfarande ont i knät.

Vanliga symtom efter att smärtan avtagit är att knät kan kännas ostadigt när man går och att det viker sig när man plötsligt vill ändra riktning. Detta är ett mer vanligt förlopp vid främre korsbandsskada. Vid bakre korsbandsskada föreligger ofta lindrigare symtom med en mindre ledsvullnad och en mer diffus känsla av instabilitet i knät.

Utredning och behandling

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt, klart utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Ett trasigt korsband bör behandlas skyddsamt. Hos Elit Ortopedi får du snabbt hjälp med utredning, behandling och rehabiitering så att du får din rörlighet tillbaka.

Rehabilitering

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter vi behandlat din korsbandsskada. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin vid korsbandsskador ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.