Vi behandlar

Idrottsskador

Elit Ortopedi har stor kunskap och lång erfarenhet av diagnostisering, behandling och rehabilitering av idrottsskador.

Vad är en idrottsskada?

Idrottsskador uppstår när du utövar idrott utomhus eller inomhus eller när du tränar. Idrottsskador kan bero på olyckor, otillräcklig träning, felaktig användning av skyddsanordningar, låg vävnadstolerans eller otillräckliga uppvärmningsövningar.

En “akut” idrottsskada är en som inträffar plötsligt, till exempel genom att en sena översträcks vilket resulterar i en stukning eller en fraktur.

Idrottsskador kan också orsakas av långvarig överanvändning av en grupp muskler eller leder, till exempel vid aktiviteter som innebär löpning. Dessa är kända som “kroniska” (eller långvariga) skador.

Vanliga idrottsskador inkluderar vrickning av fotled, hamstrings, knäskador som ACL rivning och patellofemoralt syndrom, tennisarmbåge och axelskador som exempelvis dislokation, rotatorcuff-revor samt nyckelbensfrakturer och acromion klavikulära ledluxationer samt muskelskador.

Behandling av idrottsskador varierar beroende på skadetyp, plats, svårighetsgrad och på vilken nivå du utövar idrott. Vissa skador kan behöva rehabilitering eller operation medan andra kräver vila och smärtstillande. Elit Ortopedi följer WADAS riktlinjer och FN:s Barnkonvention. Vi arbetar kontinuerligt, förebyggande och hälsofrämjande, oavsett din nivå av idrottande eller motion.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Biologisk behandling PRP/ACP, stamcellsbehandling.

Operation.

Fasciabehandling och rörlighetsövningar.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Få tillbaka friheten