Integritetspolicy

Hur vi skyddar dina personuppgifter När du blir patient hos oss tar vi del av vissa av dina personuppgifter. Vi behåller dem bara så länge som vi behöver. Vi har här sammanställt information om vilka rättigheter du som patient har och om hur vi behandlar dessa uppgifter.

Vad räknas som en personuppgift?

Till personuppgifter räknas all information som kan kopplas till en individ. Det kan,
till exempel, vara namn, personnummer adress eller en ljuduppspelning. Det kan också vara mer känslig information som rör din hälsa.

Lagstiftning

Dataskyddsförordningen (GDPR), offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur personuppgifterna får användas i vården. GDPR har ersatt PuL (personuppgiftslagen):

GDPR:s uppgift är att reglera hur vi behandlar personuppgifterna så att vi tillgodoser patientsäkerhet, god kvalitet, patienternas integritet samt skyddar mot obehörig insyn.

Hur vi hanterar dina personuppgifter

För att kunna utföra vårt uppdrag på ett säkert sätt enligt gällande lagstiftning och myndighetskrav behöver vi vissa uppgifter från dig, Vi tar endast in de personuppgifter vi behöver och behåller dem inte längre än nödvändigt.

Dina rättigheter som patient hos oss

Du har enligt gällande lagstiftning rätt att få ta del av journalhandlingar och andra uppgifter som rör dig och att begära att felaktiga uppgifter rättas och kompletteras.

I vissa fall får uppgifter i en journal tas bort. Vill du som patient att uppgifter i din journal ska raderas eller förstöras måste du ansöka om detta hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Du har alltid rätt att ta del av information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

GDPR-ansvarig hos oss

Om du har frågor eller klagomål rörande hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår GDPR-ansvarige genom att skicka brev till:

Läkarhuset Odenplan, våning 7
Odengatan 69
113 22 Stockholm