Nöjda patienter

Så tycker våra patienter om sina besök

Utvärdering av patientnöjdhet

Vi mäter kontinuerligt nöjdheten hos våra patienter. Vi frågar samtidigt om förslag till förbättringar som vi kan införa i vår verksamhet.


0123456789001234567890%

Nöjdhet


Nöjda eller Mycket nöjda patienter

Vi har mätt hur nöjda våra patienter är med sitt besök hos oss på en skala 1-5, där 1 anger mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd.
+0123456789001234567890

NPS


Net Promoter Score

Vi har frågat våra patienter om de skulle rekommendera oss till en vän eller kollega. Ett värde över +50 anses väldigt bra. Läs mer om NPS längre ner på denna sida.


Vad är NPS?

NPS, Net Promoter Score, är ett effektivt verktyg för att mäta patientlojalitet.

Inom marknadsföringen finns det många metoder för att ta reda på kundernas, och i vårt fall patienternas, åsikter. Ett av dessa är Net Promoter Score, NPS. Styrkan i NPS är att man inte bara mäter patientnöjdhet utan även aktiv lojalitet.

Ambassadörer

NPS är utformat för att avgöra om patienten gillar en organisation, i vårt fall Elit Ortopedi, tillräckligt mycket för att rekommendera den till andra. Personen är med andra ord mer än bara nöjd med organisationen – utan är så lojal att hen är beredd att rekommendera organisationen och dess tjänster till andra. Dessa personer kallas Ambassadörer på marknadsspråk. Sättet de kommunicerar brukar man kalla mun-till-mun metoden, även om det idag naturligtvis lika mycket kan ske digitalt t.ex. på Facebook eller i någon meddelande-app.

Jämföra

NPS används inom alla branscher i samhället, och undersökningar som utförts av Harvard Business Review och Satmetrix visar att samhällsnyttan och intäkterna för organisationer inom allt från bankverksamhet till biluthyrning ökar när de förbättrar sina NPS-resultat. Eftersom sättet att mäta är oberoende av bransch går det också att jämföra lojaliteten mellan olika branscher.


Över +50 är världsstandard

Net Promoter Score bygger på frågan: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera organisation X till en vän eller kollega? Patienten svarar mellan 0-10, där 0 innebär helt osannolikt och 10 innebär mycket sannolikt. NPS räknas sedan ut genom att ta antalet procent som har gett 9 eller 10 (Ambassadörerna), minus procenten som gett 0 till 6 (Kritikerna). De Passivt nöjda med värdena 7 och 8 tar man alltså inte med. Det sammanlagda resultatet ger ett värde mellan -100 till +100. Allt över 0 är bra. Över +50 anses värdena som utomordentliga och kommer man över +70 börjar det bli världsstandard.

Andra branscher

De bästa i varje bransch i världen brukar ligga runt 80-85. Som kuriosa kan man jämföra några kända varumärken där Tesla ligger i absoluta toppen med nästan otroliga 97. Andra kända varumärken är Apple med NPS 63, Amazon 61, Google 50, IKEA 32 och Novartis 32.
NPS uträkning


Dags att träffa en ortoped eller fysioterapeut?

Skriv din egenremissElit Ortopedi logo


PRP


Är du intresserad av PRP? Boka in dig till en privat konsultation hos en av våra ortopeder. Pris 1800 sek.


Klicka här för info om PRP


Kontakt


Elit Ortopedi
Nettovägen 1, 175 41 Järfälla
08-512 580 00
info@elitortopedi.se

Öppet- och telefontider


© Elit Ortopedi 2021