Vi behandlar

Fotbesvär

Många får problem med sina fötter lite då och då. Elit ortopedi utreder, behandlar och rehabiliterar de flesta förekommande fotbesvär och gör dina fötter starka igen.

Hallux valgus

Hallux valgus innebär att stortån är sned och är den vanligaste felställningen i foten hos medelålders och äldre och är vanligare hos kvinnor än hos män. 

Hallux valgus är den vanligaste felställningen i foten hos medelålders och äldre och är vanligare hos kvinnor än hos män. Orsaken är okänd, men ärftlighet tros spela en stor roll. Trånga skor och skor med höga klackar kan förvärra den snedställda stortån eftersom tårna då kläms ihop och man får ont i foten. Även nedsjunket främre fotvalv leder till bredare framfot och ökad felställning av stortån.

Hallux valgus förekommer också ofta hos unga idrottare, framför allt flickor, men då inte som en skada utan som ett medfött tillstånd. Det är det första mellanfotsbenet som är vinklat för mycket inåt vilket medför en felställning av stortåns basfalang (innersta benet på tån) som leder till hallux valgus.

Knölen, som putar ut på stortåsidan, leder ofta till besvär med skor och smärta när något trycker på knölen, till exempel skon. Många har svårt att hitta skor som passar när man har en knöl på foten. När man går barfota känns  vanligtvis ingen smärta av hallux valgus, men är felställningen stor kan stortån ge tryckbesvär från andratån.

Att kunna springa obehindrat ger en stark frihetskänsla!

Hälsporre

Hälsporre innebär en kronisk inflammation i de stora senytorna under fotsulan. Hälsporre, även kallat plantar fasciit, är en mycket vanlig överbelastningsskada som är resultatet av en långvarig överbelastning av de stora senytorna under fotsulan.

Hälsporre, som också kallas plantar fasciit, är en mycket vanlig överbelastningsskada. Den är resultatet av en långvarig överbelastning av de stora senytorna under fotsulan, som kallas senstråket. Syftet med senstråket är att stödja hålfotens båge och hindra denna att sjunka ihop vid belastning. Vid stillastående och vid varje steg vi tar uppstår dragbelastning i senstråket och dess fästen samt tryckbelastning från underlaget mot fästet i hälbenet. När denna belastning blir för stor uppstår skada och smärta i form av inflammation kring senfästet i foten.

Symtom vid hälsporre är smärta på insidan av hälens framkant, det vill säga inte under själva hälen. Smärtan kommer vid isättning av foten vid till exempel gång eller löpning. Smärtan kan ofta avta något efter upprepad påfrestning, exempelvis efter en längre promenad. Det första tecknet på hälsporre är ofta morgonsmärta under foten och morgonstelhet.

Ganglion

Ganglion innebär att man har knölar vid senorna i fotryggen.  Det vanligaste är att ganglion uppkommer på ovansidan av foten. 

Ganglion är en sorts systa och består av en vätskefylld utbuktning som bildas i anslutning till en led. Det vanligaste är att ganglion uppkommer på ovansidan av foten. Alla kan drabbas, men man vet att åkomman ibland uppträder vid tillfällig överansträngning.

Leder och senor smörjs av en speciell gelatinös vätska, ledvätska, inuti ledkapseln eller senskidan. Ibland ökar produktionen av ledvätska i en led eller inuti en senskida. Detta kan vara förorsakat av förändringar i leden (arthros), inflammation (arthrit), skada, överbelastning eller annat. På grund av det ökade trycket i leden eller senskidan läcker ledvätskan ut genom kapseln eller senskidan och det bildas en liten blåsa. Då ledvätskan innehåller speciella äggviteämnen som gör att den är trögflytande kan kroppen inte suga upp ledvätskan som läckt ut, utan endast vattnet i ledvätskan. Det kvarvarande blir som ballong fylld med gelé.

Ett ganglion på en fot brukar vara stor som en ärta, men kan ibland bli upp till några centimeter i diameter. Det kan vara mjukt eller hårt beroende på hur fyllt det är med ledvätska. Ganglion sitter oftast på ovansidan av foten. Många känner inga symtom alls, men ibland kan det bli besvärlig, ömma eller göra ont.

Hallux rigidus

Hallux rigidus, eller stel stortå, innebär att stortån blir allt stelare vilket beror på artros i stortåns grundled, vanligtvis vid basen av stortån.

Hallux rigidus beror på artros i stortåns grundled, vanligtvis vid basen av stortån. Artros innebär att det brosk som normalt täcker benytorna i stortåleden blivit tunnare. Vid svår artros saknas brosket helt, så att benet ligger bart.

Tillståndet är vanligt hos framför allt medelålders män i åldrarna 30 till 60 år. Ofta är det aktiva motionärer som löpare eller tennisspelare som drabbas. Skadan förekommer också hos fotbollsspelare, oftast i slutet av karriären. Det är okänt varför den utvecklas hos vissa människor och inte andra. Det kan bero på ett trauma mot stortån som skadar ledbrosket eller skillnaden på fotens anatomi som ökar stress på leden.

Symtomet utvecklas successivt. I initialskedet upplevs inte minskad rörlighet utan mer obehagskänsla i leden vid ansträngning. Efterhand minskar förmåga att böja upp stortån och det blir svårare att avveckla steget. Man får ont och blir stel vid basen av stortån.

Många får också vilovärk, speciellt efter en ansträngning. Så småningom bildas benpålagringar runt leden som blir bredare och man får allmänt mer ont, framför allt smärta från skor som trycker på stortån, och har man får svårt att hitta skor som passar.

Hammartå

Hammartå innebär att en eller fler tår på foten är krökta och är en av de vanligaste felställningarna på foten. 

Hammartå är en av de vanligaste felställningarna på foten. Oftast är tån böjd i mellanleden och det är svårt eller omöjligt att sträcka ut tån. Om böjningen ligger i ytterleden brukar man kalla felställningen för klotå.  Det drabbar oftast pektån men ibland flera av tårna. Det är vanligare hos kvinnor än hos män.

Orsaken till hammartå är inte känd men man tror att det till stor del är ärftligt. Man vet att hammartå kan uppstå vid användning av trånga skor som inte har tillräckligt med plats för tårna. Skorna begränsar då de normala rörelserna i tåns leder och hindrar funktionen i de små fotmusklerna. Även vissa sjukdomar, tex reumatiska och neurologiska sjukdomar som påverkar fotens muskler, leder och nerver kan ge hammartå.

Det vanligaste symptomet är skobesvär med smärta orsakad av tryck över mellanleden i tån. Så småningom bildas där en hudförhårdnad som ömmar. Ofta får man också tryckbesvär under toppen av tån. Vid mer uttalad felställning får man även smärta när man belastar framfoten under mellanfotens ledhuvud.

Morton’s sjukdom

Morton’s sjukdom innebär smärtsamma nervknutor mellan tårna. Man vet inte exakt vad det är som gör att nerven skadas, men för trånga skor och för hög träningsbelastning anses vara orsaker till att man får ont i foten.

Nerverna i framfoten kan klämmas mellan mellanfotsbenen. Man vet inte exakt vad det är som gör att nerven skadas, men för trånga skor och för hög träningsbelastning anses vara orsaker till att man får ont i foten. Även nedsjunkna främre fotvalv, som samtidigt innebär att framfoten blir bredare, kan leda till ett ökat tryck på nerven. Kvinnor i medelåldern drabbas i högre utsträckning än män. Morton’s sjukdom benämns ibland också Morton’s metatarsalgi eller Morton’s neurinom..

Symtomen är mycket karaktäristiska, med smärta som strålar från främre delen av foten och ut mellan tredje och fjärde tån. I enstaka fall kan smärtan även kännas mellan andra och tredje tån. Ibland får man också nedsatt känsel i tårna. Smärtan och/eller känselbortfallet ökar oftast vid aktivitet, och blir lite bättre vid vila. Det hörs ofta ett mycket karaktäristiskt knäpp och samtidig smärta när foten trycks ihop från sida till sida, och man samtidigt trycker på nerven från undersidan av foten.

Hälseneinflammation

Hälseneinflammation, eller achillestendinit, innebär inflammation i hälsenan. Hälsenan utgår från den stora vadmuskeln och fäster på baksidan av hälbenet och det är denna sena man kan se och känna som en tjock sträng på baksidan av fotleden.

Akillestendinit är en av flera vanliga benämningar på hälseneinflammation. Hälsenan utgår från den stora vadmuskeln och fäster på baksidan av hälbenet och det är denna sena man kan se och känna som en tjock sträng på baksidan av fotleden.

Att få ont i hälsenan är vanligt, särskilt i samband med fysisk aktivitet som hopp och löpning. Smärtan kommer ofta i samband med att man tränat på ett annat sätt än tidigare. Många, speciellt otränade eller äldre personer, kan också få ont i foten och i hälsenan när de har promenerat längre än vanligt eller har olämpliga och ostadiga skor. Ett typexempel på aktivitet som kan orsaka inflammation i hälsenan är mycket löpning på hårt underlag. Problemen kan också uppstå om man använder gamla eller dåliga skor med fel passform. Risken för besvär ökar för den som är överviktig.

”Inflammation” i hälsenan är ingen äkta inflammation utan beror på en strukturförändring och förtjockning av senan på grund av överbelastning. Detta innebär att antiinflammatorisk medicin inte hjälper vid behandling.

Det vanligaste symtomet vid inflammation i eller runt hälsenan är smärta i hälen. Smärtan kommer ofta efter belastning, exempelvis efter löpträning.

Många upplever denna smärta och stelhet inte bara vid fortsatt belastning utan också vid vila. Hälen blir ofta svullen samt känns öm och stel, framför allt morgonstelhet. Det kan också vara smärtsamt att stå på tå. Ibland kan man också få en svullen knöl på hälsenan, några centimeter ovanför hälen.

Långvariga besvär efter fotledsstukning

De långvariga besvären innebär att fotleden känns vinglig.

De flesta av oss har väl stukat foten någon gång och i idrotter med många snabba riktningsförändringar, exempelvis fotboll, är det en vanlig åkomma. Även om ungefär 90 procent av alla aktiva som skadar fotleden återhämtar sig väl, så har cirka 10 procent fortfarande problem med sin fotled efter tre månader.

Det vanligaste problemet är ledbandsinstabilitet som framför allt uppstår efter upprepade stukningar. Sannolikheten att drabbas ökar väsentligt vid utebliven behandling och för kort rehabilitering.

Ett annat nästan lika vanligt besvär efter fotledsstukning är att smärta och svullnad nedanför yttre fotknölen aldrig går över och man tycker man har konstant ont i foten. Detta kallas anterolateral impingement. Orsaken är att man ibland får en kapselskada där mjukdelar kan hamna i leden och ge ett irritationstillstånd när man går eller springer.

Symptomen är funktionell instabilitet, det vill säga man har lätt för att stuka foten igen, samt en ostadighetskänsla som ofta beskrivs som att det inte går att lita på fotleden. I vissa fall får man också smärta på utsidan av foten.

Skräddarknuta

Skräddarknuta är en ömmande röd knöl vid lilltåledens utsida. Skräddarknuta kallas också Tailor’s bunion och uppkommer genom en böjning av lilltåns grundled vilket innebär att lilltån vinklas inåt och skapar en utbuktning vid lilltåledens start.

Skräddarknuta kallas också Tailor’s bunion och uppkommer genom en böjning av lilltåns grundled vilket innebär att lilltån vinklas inåt och skapar en utbuktning vid lilltåledens start. Orsaken till att drabbas av skräddarknuta är inte helt klarlagd. Skor som trycker och ärftlighet anses vara de vanligaste anledningarna, tillsammans med att ha suttit mycket med fötterna under sig, därav namnet skräddarknuta. Tidigare besvär av hallux valgus och nedsjunkna förfotsvalv är andra anledningar.

Skräddarknuta ger en distinkt smärta vid leden där lilltån börjar. Smärtan kommer vid tryck mot området och ofta kan man se en svullnad eller tydlig utbuktning av leden över just det området. Det blir ofta en förhårdnad vid basen till lilltån där huden skaver mot skon. I många fall blir även lilltån vinklad inåt, vilket man brukar kalla varusvinklad.

Marschfraktur

Marschfraktur innebär att det uppstått små sprickor i ett av de små benen i foten.

Stressfrakturer är benämningen på små sprickor i något av kroppens ben som kommer av att man belastar kroppen mycket eller tränar väldigt hårt. När dessa sprickor uppträder i foten kallas det marschfraktur. Marschfraktur är mycket vanlig och sprickorna förekommer framför allt i något av mellanfotens ben.

Marschfraktur drabbar speciellt idrottare som löptränar mycket, men det är även relativt vanligt hos fotbollsspelare . Personer med benskörhet kan få en marschfraktur efter en ganska måttlig ansträngning, som en längre promenad. Kvinnor är utsatta i högre grad än män och ofta i samband med ätstörningar. Namnet marschfraktur kommer av att man förr ofta såg dessa skador hos militärer som marscherade långa sträckor.

Det vanligaste symtomet är att det gör ont i foten när man går, och ibland kan även foten svullna. Det är inte ovanligt att man också har ont i foten medan man vilar.