Vi behandlar

Hallux valgus

Hallux valgus innebär att stortån är sned och är den vanligaste felställningen i foten hos medelålders och äldre och är vanligare hos kvinnor än hos män. 

Lider du av hallux valgus? Du är inte ensam

Hallux valgus är den vanligaste felställningen i foten hos medelålders och äldre och är vanligare hos kvinnor än hos män. Orsaken är okänd, men ärftlighet tros spela en stor roll. Trånga skor och skor med höga klackar kan förvärra den snedställda stortån eftersom tårna då kläms ihop och man får ont i foten. Även nedsjunket främre fotvalv leder till bredare framfot och ökad felställning av stortån.

Hallux valgus förekommer också ofta hos unga idrottare, framför allt flickor, men då inte som en skada utan som ett medfött tillstånd. Det är det första mellanfotsbenet som är vinklat för mycket inåt vilket medför en felställning av stortåns basfalang (innersta benet på tån) som leder till hallux valgus.

Att kunna springa obehindrat ger en stark frihetskänsla!

Symtom på hallux valgus

Knölen, som putar ut på stortåsidan, leder ofta till besvär med skor och smärta när något trycker på knölen, till exempel skon. Många har svårt att hitta skor som passar när man har en knöl på foten. När man går barfota känns vanligtvis ingen smärta av hallux valgus, men är felställningen stor kan stortån ge tryckbesvär från andratån.

Utredning och behandling

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden.

Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som utgår från foten och tån men som kan utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Många lider av hallux valgus, men det finns hjälp att få. Hos Elit Ortopedi behandlas hallux valgus effektivt med bland annat biologiska behandlingar som PRP/ACP samt stamcellsbehandling. Även operation kan utföras hos Elit Ortopedi vid behov.

Rehabilitering

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.