Vi behandlar

Artros

Knäledsartros innebär att brosket i knäleden har tunnats ut och inte längre klarar samma belastning som den gjort tidigare.

Lider du av Artros?

Knäledsartros, gonartros, är en degenerativ sjukdom som är ganska vanlig bland äldre och ökar med stigande ålder. Kvinnor drabbas nästan dubbelt så ofta som män. Normalt sett utvecklas artrosen successivt under lång tid genom att ledbroskets struktur förändras och blir mindre motståndskraftigt mot belastning.

Knäledsartros beror antingen på förändringar som är åldersrelaterade, eller på vissa direkta faktorer. Dessa faktorer kan vara skador i leden, anatomiska oregelbundenheter eller inflammatoriska ledsjukdomar. Tidigare meniskskada är en av de absolut främsta riskerna för att utveckla knäledsartros, men också frakturer och ligamentskador är många gånger orsak till sjukdom i brosket. Med stor sannolikhet finns det också en ärftlig påverkan. Förekomst av knäledsartros är vanligare hos individer som har varit aktiva i olika kontaktidrotter, till exempel fotboll eller rugby.

Att kunna springa obehindrat ger en stark frihetskänsla!

Låt inte din artros hindra dig från att maxa livet

Symtom vid Artros

Vid knäledsartros är det vanligaste initiala symtomet smärta vid belastning av knäleden. Eftersom cirka 90 procent av knäledsartrosen är medial, det vill säga sitter på insidan av knät, är det också där som smärtan yttrar sig. I ett mer avancerat stadium av knäledsartrosen orsakar den ökade felställningen av knät att man får instabilitet, smärta vid belastning och svårigheter att gå längre sträckor. Trycker man på knäts ledspringa så känns det oftast ömt, och i vissa fall kan man höra knaster från leden, så kallade krepitationer.

Vid medial knäledsartros ställer sig knät i hjulbenthet (varus) och vid lateral artros, på utsidan av knät, i kobenthet (valgus). Vid långt gången artros kan man också se formförändringar av knät. Hur mycket artrosen påverkar vardagen varierar, men den kan ge stort lidande och kraftigt försämrad livskvalitet.