Vi behandlar

Artros

Knäledsartros innebär att brosket i knäleden har tunnats ut och inte längre klarar samma belastning som den gjort tidigare.

Lider du av Artros?

Knäledsartros, gonartros, är en degenerativ sjukdom som är ganska vanlig bland äldre och ökar med stigande ålder. Kvinnor drabbas nästan dubbelt så ofta som män. Normalt sett utvecklas artrosen successivt under lång tid genom att ledbroskets struktur förändras och blir mindre motståndskraftigt mot belastning.

Knäledsartros beror antingen på förändringar som är åldersrelaterade, eller på vissa direkta faktorer. Dessa faktorer kan vara skador i leden, anatomiska oregelbundenheter eller inflammatoriska ledsjukdomar. Tidigare meniskskada är en av de absolut främsta riskerna för att utveckla knäledsartros, men också frakturer och ligamentskador är många gånger orsak till sjukdom i brosket. Med stor sannolikhet finns det också en ärftlig påverkan. Förekomst av knäledsartros är vanligare hos individer som har varit aktiva i olika kontaktidrotter, till exempel fotboll eller rugby.

Att kunna springa obehindrat ger en stark frihetskänsla!

Låt inte din artros hindra dig från att maxa livet

Symtom vid Artros

Vid knäledsartros är det vanligaste initiala symtomet smärta vid belastning av knäleden. Eftersom cirka 90 procent av knäledsartrosen är medial, det vill säga sitter på insidan av knät, är det också där som smärtan yttrar sig. I ett mer avancerat stadium av knäledsartrosen orsakar den ökade felställningen av knät att man får instabilitet, smärta vid belastning och svårigheter att gå längre sträckor. Trycker man på knäts ledspringa så känns det oftast ömt, och i vissa fall kan man höra knaster från leden, så kallade krepitationer.

Vid medial knäledsartros ställer sig knät i hjulbenthet (varus) och vid lateral artros, på utsidan av knät, i kobenthet (valgus). Vid långt gången artros kan man också se formförändringar av knät. Hur mycket artrosen påverkar vardagen varierar, men den kan ge stort lidande och kraftigt försämrad livskvalitet.

Utredning

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Behandling

Det går att behandla och lindra artros, du behöver inte fortsätta leva med dina besvär. Elit Ortopedi erbjuder effektiva bio-ortopediska behandlingar,  stamcellsbehandling och operation, utan väntetid.

Stamcellsbehandling för artros är en banbrytande metod som erbjuder hopp för patienter som lider av denna smärtsamma ledsjukdom. Artros, även känd som leddegneration, är en vanlig form av ledsmärta och stelhet som drabbar många människor världen över. Traditionella behandlingar fokuserar vanligtvis på att lindra symptom och förbtätra funktion men stamcellsbehandling erbjuder en mer holistisk och reparativ metod.

Stamcellsbehandling för artros innebär att stamceller, som är kroppens ”byggstenar” med förmågan att förvandlas till olika celltyper, används för att reparera och regenerera skadad ledvävnad. Dessa stamceller kan antingen tas från patientens egen kropp och injiceras sedan direkt i den drabbade leden för att främja läkning och återuppbyggnad.

En av viktigaste fördelarna med stamcellsbehandling för artros är dess förmåga att adressera själva roten till problemet, istället för att bara behandla symptomen. Genom att stimulera tillväxt och regenerering av ledvävnad kan stamceller hjälpa till att återställa ledfunktionen och minska smärta på ett hållbart sätt.

Ett exempel på effektiviteten av stamcellsbehandling för artros är en studie som visade signifikanta förbättringar hos patienter som fick stamcellsinjektioner i sina knän. Dessa patienter upplevde minskad smärta, förbättrad rörlighet och ökad ledfunktion jämfört med de som endast fick konventionell behandling.

Sammanfattningsvis kan sägas att stamcellsbehandling för artros representerar en spännande och lovande terapiform som erbjuder nya möjligheter för patienter som kämpar med denna smärtsamma ledsjukdom. Med sin förmåga att främja läkning på cellnivå och återställa ledfunktionen kan stamcellsbehandling vara en effektiv och långsiktig lösning för att lindra smärta och förbättra livskvaliteten för personer med artros.

Rehabilitering

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.