Manuell fasciabehandling

De senaste årens forskning visar att fascia (bindväven) har mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vad vi tidigare trott. Fascia är ett nätverk av bindväv, utan början och slut, som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler.

Fasciabehandling

Vad är fascia och varför är manuell behandling den bästa behandlingen?

Fascian, bindväven, står för en tredjedel av rörelseapparaten, här sitter de flesta av våra smärtreceptorer och nästan all kommunikation i kroppen går via fascian. Fascian är det bindvävshölje som omger muskler och organ i kroppen. Den fungerar som ett stödjande nätverk och omger och sammanbinder olika strukturer såsom muskler, organ, skelett och nervsystem. Fascian är en tät och fibrös vävnad som ger stabilitet och struktur åt kroppen samt möjlligör smidiga rörelser och överföring av kraft mellan olika delar av kroppen.

Fascian består av kollagenfibrer som är ordnade i olika lager och riktningar för att ge styrka och flexibilitet åt vävnaden. Den fungerar som en slags förpackning som omsluter och skyddar muskler och organ samtidigt som den tillåter dem att röra sig fritt och samarbeta i olika funktioner.

Utöer sin mekaniska funktion har fascian också en viktig roll i cirkulationen av vätskor och näringsämnen i kroppen. Genom att fungera som en transportväg för blodkärl och lymfkärl kan fascian bidra till att upprätthålla en hälsosam miljö för cellerna och vävnaderna i kroppen. 

Fascia bindväv är därför avgörande för att upprätthålla kroppens struktur, funktion och hälsa. Genom att vårda och stärka fascian kan man främja smidiga rörelser, förebygga skador och främja allmänt välbefinnande i kroppen. Att förstå och vårda fascian är därför en viktig del av att upprätthålla en stark och hälsosam kropp.

Om fascian blir skadad, klibbar ihop eller blir inflammerad får vi ont, svårt att röra på oss och vår förmåga att återhämta oss blir sämre.

Fascian påverkas bland annat av ålder, genotyp, sjukdomar, medicinering, kost, sömn och stress.

Hos oss på Elit Ortopedi gör vi en manuell behandlings teknik som fokuserar på att lösa upp spänningar och förbättra rörligheten i fascian. Genom att använda specifika grepp och rörelser kan vi arbeta med att frigöra spänningar och främja cirkulationen i fascian, vilket kan bidra till att lindra smärta, förbättra rörligheten och främja återhämtning.

Under en fasciabehandling för att skapa flöde använder vi olika tekniker för att manipulera och mobilisera fascian. Det kan inkludera dragningar, tryck och sträckningar för att stimulera vävnaden och främja läkning. Genom att arbeta med fascian på detta sätt kan vi på Elit Ortopedi hjälpa till att återställa balansen och funktionen i kroppens bindvävssystem. 

Vid svårare fall konsulteras Dr Ferm och en plan utarbetas som kan innebära biologisk behandling.

 

Behandling och träning tillsammans är helt MAGISKT. Rörlighet och avslappning förbättrar cirkulation och ökar vätskeflödet vilket hjälper din kropp att läka sig själv.

Gör träning till en naturlig del av din vardag

Fasciaflöde kan vara särskilt effektivt för personer med muskelspänningar, stelhet eller smärta som kan härledas till problem med fascian. Genom att lösa upp spänningar och förbättra cirkulationen i fascian kan behandlingen bidra till att minska smärta och förbättra rörligheten, vilket kan vara till stor hjälp för personer med olika former av muskuloskeletala besvär.

Sammanfattningsvis är fasciaflöde en manuell teknik som fokuserar på att främja hälsa och välbefinnande genom att arbeta med fascian i kroppen. Genom att använda specifika grepp och rörelser kan vi på Elit Ortopedi hjälpa till att lösa upp spänningar, förbättra cirkulationen och främja återhämtning. Vi kan också hjälpa till med rörlighetsövningar som ger helheten som du sedan kan  göra på egen hand.  Denna form av behandling kan vara ett effektivt komplement till andra terapiformer för att främja läkning och välbefinnande i kroppen.