ACP Max behandling

Behandling mot artros, muskelskador och inflammationer.

Vad är ACPMAX behandling?

 ACP max-behandling, eller Autologt Koncentrerat Plasma Max, är en innovativ metod inom ortopedin som använder patientens eget blod för att främja läkning och återhämtning i skadade vävnader. Genom att separera och koncentrera blodplasman kan man skapa en hög halt av tillväxtfaktorer som stimulerar kroppens naturliga läkningsprocess.

Denna behandlingsmetod har visat sig vara effektiv för att lindra smärta och inflammation samt främja läkning i olika ortopediska tillstånd, inklusive artros, sen- och ligamentskador samt muskelskador. Genom att injicera det koncentrerade plasmat direkt i det skadade området kan man påskynda läkningen och förbättra funktionen i leder och muskler.

 

Välkommen att boka en konsultation kring biologiska behandlingar, pris 1250 kr.

Vilka fördelar har ACP max?

En av fördelarna med ACP max-behandling är att den är en minimalinvasiv och icke-kirurgisk metod som använder patientens eget blod, vilket minskar risken för biverkningar och allergiska reaktioner. Behandlingen kan utföras hos Elit Ortopedi och kräver oftast ingen lång återhämtningstid, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för många patienter.

Det är viktigt att komma i håg att effekten av ACP max-behandling kan variera beroende på patientens individuella förutsättningar och sjukdomens allvarlighetsgrad. Därför är det viktigt att konsultera en ortopedisk och bio-ortopedisk specialist för en noggrann bedömning och skräddarsydd behandlingsplan som passar varje enskild individ.

Sammanfattningsvis är ACP max-behandling en lovande och effektiv metod inom ortopedin som kan hjälpa till att främja läkning och återhämtning i olika muskuloskeletala tillstånd. Genom att utnyttja kroppens naturliga läkningsprocesser kan denna behandling vara ett värdefullt verktyg för att hjälpa patienter att återfå funktion och livskvalitet efter skador och sjukdomar i muskler och leder. 

Vad är skillnad mellan ACPMAX och PRP?

 ACP max (Autologous CVonditioned Plasma) och PRP (Platelet Rich Plasma) är båda behandlingar som används inom regenerativ medicin för att stimulera läkning och återuppbyggnad av vävnader. Trots att båda behandlingarna involverar användningen av patientens eget blod för att främja läkning, finns det vissa skillnader mellan dem.

ACP max och PRP skiljer sig åt i sin komposition. ACP max är en form av PRP som har genomgått en specifik centrifugeringsprocess för att separera och koncentrera trombocyterna och tillväxtfaktorerna ännu mer än vanlig PRP. Detta resulterar i en högre koncentration av tillväxtfaktorer i ACP max, vilket kan leda till snabbare och mer effektiv läkning jämfört med PRP. Man kan säga att ACP max är 4 gånger starkare än PRP.

Även om båda ACP max och PRP används för att främja läkning och återuppbyggnad av vävnader, används de ofta för olika ändamål. ACP max är vanligtvis mer effektivt för behandling av kroniska skador och inflammationer, medan PRP oftare används för att främja läkning av akuta skador och postoperativa sår.

Båda behandlingarna har sina fördelar och kan vara effektiva beroende på patientens behov och tillstånd. Det är viktigt att överväga dessa skillnader och konsultera med vår överläkare och specialisten på Elit Ortopedi för att avgöra vilken behandling som är mest lämplilg för varje individuell patient.

Välkommen att boka en konsultation kring biologiska behandlingar, pris 1250 kr.