Vi behandlar

Ryggvärk

Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av diagnosticering, behandling av ryggvärk.

Lider du av ryggsmärta?

Ryggsmärtor kan drabba människor i alla åldrar av olika anledningar. Ryggsmärta är den vanligaste muskel- och skelettsjukdomen. Fasettled-rubbningar, särskilt artros, är bland de vanligaste orsakerna till ryggsmärtor.

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen.

Kortisonspruta.

Biologisk behandling PRP/ACP, stamcellsbehandling.

Operation.

Fasciabehandling och rörlighetsövningar.

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.

Få tillbaka livskvaliteten