Vi behandlar

Ryggvärk

Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av diagnosticering, behandling av ryggvärk.

Lider du av ryggsmärta?

Ryggsmärtor kan drabba människor i alla åldrar av olika anledningar. Ryggsmärta är den vanligaste muskel- och skelettsjukdomen. Fasettled-rubbningar, särskilt artros, är bland de vanligaste orsakerna till ryggsmärtor.

Behandling
En biologisk behandling kan vara ett bättre alternativ till traditionella behandlingar för t.ex kronisk ryggsmärta, med en lättare och snabbare återhämtning och med betydligt färre komplikationer.

Syftet med PRP eller stamcellsbehandling är att stödja självläkningsprocessen i ryggen och dess associerade vävnader, vända sjukdomsprogression och undertrycka inflammatoriska reaktioner som kan förvärra smärta, vilket leder till symtomlindring och återhämtning av funktion.

Få tillbaka livskvaliteten