Vi behandlar

Tennisarmbåge

Tennisarmbåge är ett vanligt besvär, som inte bara drabbar idrottare. Det beror främst på överbelastning av muskler på underarmens utsida.

Beskrivning av tennisarmbåge

Tennisarmbåge, lateral epikondylit, uppstår då musklerna på underarmens utsida har belastats för hårt. Det uppkommer framför allt hos individer som arbetar med tunga och repetitiva sträck- och vridrörelser där handen samtidigt greppar om något, som till exempel vid handarbete, spikning eller att skriva på tangentbord. Det är vanligt att drabbas om man tillfälligt gjort en aktivitet som man inte är van vid, eller när man är otränad, man får då ont i armbågen.

Skadan och smärttillståndet är mycket utbrett och drabbar vanligtvis medelålders personer. Som namnet antyder är det många tennisspelare som får åkomman, och cirka hälften av alla tennisspelare har haft en period med tennisarmbåge.

En variant av tennisarmbåge är musarm. Den uppkommer vid statisk belastning av underarmsmuskulaturen, där hela underarmsmuskeln blir överbelastad. Åkomman kan uppkomma när man arbetar länge vid en dator där man använder pekplattan och musen.

Få tillbaka friheten

Symtom

Symtomen vid tennisarmbåge är framför allt smärta på utsidan av armbågen, speciellt när muskeln som lyfter handryggen uppåt belastas vilket den gör när man lyfter något med handflatan pekande nedåt. Tillståndet kan uppstå akut i direkt samband med överansträngningen, eller komma smygande. Smärtan strålar ofta ner längs utsida/ovansida av underarmen. Armbågen kan ibland bli stel och göra ont att räta ut.

Vid milda besvär upplever man bara svag värk vid måttlig belastning men vid stora besvär kan det vara en stark molvärk även vid vila samt en skarp smärta då man belastar utsidans muskler. Det gör ont att greppa och lyfta till exempel ett mjölkpaket, en kastrull eller en stekpanna.

Utredning och behandling

Utredning av ortopediska problem innefattar noggrann sjukhistoria från patienter där man i detalj kartlägger besvär, omfattning och hur det påverkar patienten i sitt vardagliga liv i arbetet och fritiden. Efter det utförs en noggrann klinisk undersökning som kan innefatta den aktuella kroppsdelen eller utvidgas till flera leder beroende på besvärens omfattning. Därefter utförs ultraljudsundersökning för att bekräfta eller utesluta den kliniska misstanken som etablerats vid de två första momenten. Därefter, om det inte är helt klart, utvidgas utredningen med röntgenundersökning, skiktröntgen eller magnetkamera. Patienten informeras fortlöpande om den kliniska misstanken och samtliga moment som ingår i den fortsatta handläggningen. 

Lider du av tennisarmbåge eller musarm? Det är besvärande och smärtsamma syndrom som ofta beror på överansträngning. Det finns effektiv behandling mot både tennisarmbåge och musarm. På Elit Ortopedi kan vi erbjuda hjälp med kortisoninjektion, biologiska behandlingar, PRP/ACP, stamcellsbehandling och Angel ACP. Dessutom kan vi operera på vår klinik, utan onödiga väntetider, så att du kan slippa smärta och besvär.

Rehabilitering

Rehabilitering är hörnstenen i all ortopedisk behandling och utförs oavsett om man väljer biologisk eller kirurgisk behandling, både före och efter en behandling hos Elit Ortopedi. Den är ytterst individanpassad då alla har olika resurser, motivationsgrad och tidigare erfarenheter av träning. I rehabiliteringsstrategin ingår viktkontroll, arbetsmodifiering samt åtgärder för välbefinnande. Med andra ord är rehabiliteringen direkt avgörande för utfallet av behandlingsresultatet.