exosomer

Revolutionerande forskning om exosomer öppnar möjligheter inom bio-ortopedin!

Nedsatt rörlighet och smärta i leder drabbar många, dels äldre men även yngre vilka kan dra på sig t.ex. idrottsrelaterade förslitningsskador. Sveriges ledande specialistklinik Elit Ortopedi hjälper årligen många patienter till ett rörligare liv genom idag tillgängliga metoder där kroppsegna stamceller utvinns ur blodplättar för att accelerera läkning. Men forskning pågår kring ännu mer effektiva metoder, och svaret tros finnas i pyttesmå 100 nanometer mikroskopiska bubblor som utsöndras ifrån cellerna, så kallade exosomer.
De små bubblorna vilka upptäcktes redan på 1980-talet troddes länge bara vara cellernas avfall och således betydelselösa. Men nyligen har man börjat förstå deras potential och sprängkraft, och intensiv forskning kring dem pågår.

Exosomer frisätts av olika celltyper och man har upptäckt att de innehålla proteiner, lipider och RNA. Dessa nanovesiklar har visat sig vara viktiga budbärare mellan celler och kan spela en avgörande roll i regenerativa processer, säger dr Georg Ferm som är Överläkare och specialist i ortopedi och bio-ortopedi samt grundare av Elit Ortopedi.

-Dessa mikroskopiska små bubblor har förmågan att transportera olika signaler och molekyler mellan celler, vilket kan påverka cellernas beteende och regenerationsförmåga. Till exempel har studier visat att exosomer frisatta av stamceller kan främja vävnadsregenerering och minska inflammation i skadade områden, säger dr Ferm som står i nära kontakt med forskningsfronten, där forskning bland annat pågår på Karolinska Institutet, med överläkare och professor Jovan Antovic och dennes team av forskare vilka intresserar sig för exosomer.

Utvinns genom centrifugering
Exosomer kan precis som stamceller extraheras ur patientens egen kropp, vilket enklast görs med ett blodprov som sedan centrifugeras under höga varvtal. Då kan den lilla fraktion som innehåller exosomer och andra extracellulära vesiklar separeras för att få en så hög renhetsgrad som möjligt.

En fördel med att använda centrifugering för att extrahera exosomer är att det är en relativt enkel och kostnadseffektiv metod, vilken vi kan utföra själva här på kliniken. Centrifugering kan också användas för att extrahera exosomer från olika kroppsvätskor, inte bara blod, tillägger dr Georg Ferm vars klinik inom kort kommer att skaffa den avancerade utrustning som krävs för att kunna börja erbjuda exosom-behandlingar.
-Det finns ju redan sådana behandlingar som genomförs i framstående medicinska center i New York och av erfarna ortopeder världen över, säger dr Ferm.

Forskningens utmaningar
Trots de framsteg som gjorts inom området för isolering av exosomer finns det fortfarande flera frågor kvar att utforska och kunskap att hämta.
-Den funktionella betydelsen av exosomer och hur de påverkar cellernas fysiologi har vi bara börjat ana. Även om det finns övertygande bevis för att exosomer spelar en viktig roll i cellkommunikation och signalering återstår det mycket att utforska om deras specifika funktioner och mekanismer, säger dr Ferm.
-Redan idag kan man skapa skräddarsydda och effektiva behandlingar för patienter med led- och muskelsjukdomar, och detta är något som vi kommer bli allt bättre på i takt med att forskningen ger oss nya svar. Dock är det då viktigt att fortsätta att investera i forskning och utveckling för att övervinna de återstående utmaningarna och öka vår kunskap.

Framtidens behandlingar
Det kommer ske enorma förbättringar i patientperspektivet den dagen svenska patienter kan erbjudas exosombehandlingar. För de många patienter som söker sig till Elit Ortopedi med skador på leder kan en förbättrad läkning och regeneration av vävnad väntas, och de positiva konsekvenserna för vården i stort är omfattande.
-Upptäckten av exosomer kan leda till snabbare och mer effektiv behandling, vilket i sin tur kan förbättra prognosen för patienter och minska risken för komplikationer, berättar dr Georg Ferm och säger avseende de behandlingar han på Elit ortopedi erbjuder att exosomernas diagnostiska och terapeutiska potential också innebär att patienter kommer kunna få en mer effektiv och individualiserad vård, vilket i slutändan kommer leda till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för många.

Facebook
Twitter
LinkedIn