Nyheter och artiklar

Revolutionerande forskning om exosomer öppnar möjligheter inom bio-ortopedin!

Nedsatt rörlighet och smärta i leder drabbar många, dels äldre men även yngre vilka kan dra på sig t.ex. idrottsrelaterade förslitningsskador. Sveriges ledande specialistklinik Elit Ortopedi hjälper årligen många patienter till ett rörligare liv genom idag tillgängliga metoder där kroppsegna stamceller utvinns ur blodplättar för att accelerera läkning.

Läs mer »