Ont i knät

Knä

Problem med knän är vanligt i alla åldrar.
Vi behandlar bl.a.

Ont i knät - Löparknä

Löparknä

Löparknä är en av de vanligaste orsakerna till att man får ont i knät. Löparknä innebär att senan som går längs med utsidan av låret och knät har blivit överbelastat och orsakar smärtor i knät.

Beskrivning

Löparknä utgör ca en fjärdedel av alla löparskador vilket gör den till den vanligaste skadan för löpare. Som namnet antyder är orsaken oftast för mycket eller för hård löpning. Risken ökar att få ont i knät om man springer mycket på sluttande underlag.

Liknande besvär kan även uppkomma vid exempelvis fristilsåkning på längdskidor, cykelträning eller kraftigt ökad intensitet i träningen i allmänhet.

Symtom

Symtomen visar sig oftast genom smärta på utsidan av knät och kring knäskålen. Smärtan karaktäriseras av att den uppstår under träningspasset och ökar efterhand.

När skadan förvärras kommer smärtan snabbare och stannar kvar längre. Smärtan försvinner vanligtvis om man vilar några dagar men återkommer så fort man genomför ett nytt träningspass. När skadan är långt fortskriden räcker det ofta med små aktiviteter för att smärtan ska komma, t.ex. att gå upp och ner i trappor, gå ner på huk eller bara sitta med böjt ben en längre stund.


Ont i knät - Meniskskada

Meniskskada

Menisken består av två broskkuddar i varje knä som fungerar som stötdämpare mellan lårbenet och skenbenet. Meniskruptur innebär att någon av broskkuddarna är skadad.

Beskrivning

Meniskskador är mycket vanliga och drabbar framför allt vuxna. Skador på den inre menisken (mediala) är den absolut vanligaste, men man kan också ha bristningar i den yttre menisken (laterala). Skadorna hos yngre vuxna beror ofta på vridvåld i samband med idrott, samma orsak som för korsbandsskada, och dessa kallas traumatisk meniskskada. Meniskskada hos äldre uppstår ofta vid obetydligt våld, t.ex. om man slår knät i en stolskarm, och är en följd av en åldersrelaterad försvagning av meniskstrukturen. Detta kallad degenerativ meniskskada.

Symtom

Vid traumatisk meniskskada kan knät i akutskedet svullna upp inom några timmar till ett par dygn. Vid en degenerativ meniskskada är knät inte lika svullet utan man får ofta molande värk baktill i knät eller på sidorna.

Karaktäristiska symtom vid en meniskskada är en huggande smärta vid vridrörelser i knät och vid huksittande. Förutom ont i knät får man ibland också låsningar och upphakningar i knät.
Ont i knät? Dags att träffa en ortoped eller fysioterapeut?

Skriv din egen remiss


Ont i knät - Artros

Artros

Knäledsartros innebär att brosket i knäleden har tunnats ut och inte längre klarar samma belastning som den gjort tidigare.

Beskrivning

Knäledsartros, gonartros, är en degenerativ sjukdom som är ganska vanlig bland äldre och ökar med stigande ålder. Kvinnor drabbas nästan dubbelt så ofta som män. Normalt sett utvecklas artrosen successivt under lång tid genom att ledbroskets struktur förändras och blir mindre motståndskraftigt mot belastning.

Knäledsartros beror antingen på förändringar som är åldersrelaterade, eller på vissa direkta faktorer. Dessa faktorer kan vara skador i leden, anatomiska oregelbundenheter eller inflammatoriska ledsjukdomar. Tidigare meniskskada är en av de absolut främsta riskerna för att utveckla knäledsartros, men också frakturer och ligamentskador är många gånger orsak till sjukdom i brosket. Med stor sannolikhet finns det också en ärftlig påverkan. Förekomst av knäledsartros är vanligare hos individer som har varit aktiva i olika kontaktidrotter som t.ex. fotboll eller rugby.

Symtom

Vid knäledsartros är det vanligaste initiala symtomet smärta vid belastning av knäleden. Eftersom ca 90% av knäledsartrosen är medial, dvs sitter på insidan av knät, är det också där som smärtar yttrar sig. I ett mer avancerat stadium av knäledsartrosen orsakar den ökade felställningen av knät att man får instabilitet, smärta vid belastning och svårigheter att gå längre sträckor. Trycker man på knäts ledspringa så känns det oftast ömt, och i vissa fall kan man höra knaster från leden, så kallade krepitationer.

Vid medial knäledsartros ställer sig knät i hjulbenthet (varus) och vid lateral artros, på utsidan av knät, i kobenthet (valgus). Vid långt gången artros kan man också se formförändringar av knät. Hur mycket artrosen påverkar vardagen varierar, men den kan ge stort lidande och kraftigt försämrad livskvalitet.


Korsbandsskada

Korsbandsskada

Korsbanden sitter innanför knäskålen och hjälper till att stabilisera lårbenet mot skenbenet. Korsbandsskada innebär att det ena eller båda ledbanden har skadats.

Beskrivning

I de flesta fall uppstår en korsbandsskada på grund av vridvåld, det vill säga en kraftig vridning av knät. De flesta som råkar ut för en korsbandsskada är idrottsligt aktiva i åldrarna 20-50. Korsbandsskador uppstår vanligtvis i fotbollsmatcher eller i samband med fall under slalomåk. Av de två korsbanden som finns i knät, det främre och det bakre, är det oftast det främre som helt eller delvis går sönder.

Symtom

I ögonblicket skadan sker upplevs ofta att någonting har gått sönder inuti knät. Det gör väldigt ont och ganska snart blir knät stelt. Knät svullnar ofta ordentligt vilket gör att det blir svårt att stödja sig på knät och att böja benet och sträcka ut det. Efter ett par dagar till en vecka har svullnaden börjat gå ner och smärtan avtar men det gör fortfarande ont i knät.

Vanliga symtom efter att smärtan avtagit är att knät kan kännas ostadigt när man går och att det viker sig när man plötsligt vill ändra riktning. Detta är ett mer vanligt förlopp vid främre korsbandsskada. Vid bakre korsbandsskada föreligger ofta lindrigare symtom med en mindre ledsvullnad och en mer diffus känsla av instabilitet i knät.

Hopparknä

Hopparknä

Hopparknä, eller patellatendinit, innebär att man har en förslitningsskada i en av knäts senor.

Beskrivning

Inom alla idrotter där löpning och hopp ingår, som exempelvis handboll, höjdhopp och fotboll, är hopparknä en av de vanligaste diagnoserna. När knäsenan utsätts för kraftig belastning och/eller snedbelastas upprepade gånger på grund av oergonomiska rörelsemönster uppstår en skada på den övre delen av senfästet.

För de flesta kommer den första smärtan i samband med ett hopp, ett lyft, en landning eller efter ett hårt träningspass, men för andra kommer smärtan gradvis. Initialt får man en period av inflammation i övre delen av knäsenan som sedan åtföljs av problem, oftast långvariga sådana, med ärrbildning.

Symtom

Hopparknä innebär en intensiv smärta i nederdelen av knäskålen på framsidan av knät. Man har många gånger också smärta i själva senan mellan knäskålen och fästet på underbenet. Man kan ha ont enbart i knäsenefästet, men ibland också en svullnad och smärta i hela senan (kallas då tendios). Smärtan kommer gärna i samband med ett hopp, en landning eller eventuellt efter ett träningspass. Smärta går dessutom att framtvinga när man trycker på senfästet mot knäskålen.

Personer med hopparknä har ofta svagare muskulatur i framsida lår och/eller funktionell benlängdsskillnad på grund av felbelastning i bäckenleder. Många får också ont i knät när de går nerför i trappor, sitter på huk eller rör sig efter en längre tids stillasittande. De flesta känner en stelhet och smärta på morgonen innan man mjukat upp sina leder.


Ont i knät - Kroniskt kompartmentsyndrom

Kroniskt kompartmentsyndrom

Musklerna i kroppen ligger i olika fack skilda åt av muskelslidor. Vid kroniskt kompartmentsyndrom har ett eller flera sådana fack blivit för trånga.

Beskrivning

Sjukdomen förekommer oftast hos idrottare som tränar löpning och spänstträning, till exempel i handboll och fotboll, men även inom styrkeidrotter som tyngdlyftning. Den är absolut vanligast i underbenen.

Hos vissa individer kan muskelsäckarna var trånga och strama. När muskeln jobbar hårt t.ex. i samband med löpning sväller den något på grund av det ökade blodflödet till muskeln. Om muskelsäcken är trång stiger trycket i muskeln och blodkärlen kan då tryckas ihop så att blodet inte kan passera förbi. Musklerna drabbas då av ”håll” (ischemi eller syrebrist) och man får ont i benet.

Orsaken är förmodligen den snabba ökningen av muskelvolym i samband med intensiv träning. Den relativt oflexibla muskelfascian sträcks inte ut tillräckligt i förhållande till musklerna.

Symtom

Kroniskt kompartmentsyndrom ger oftast upphov till en stark smärta vilket gör att man måste avbryta den pågående aktiviteten tills smärtan avtar.
Ont i knät, dags att träffa en ortoped eller fysioterapeut?

Skriv din egen remiss


Elit Ortopedi logo


På uppdrag av Region Stockholm 500x144

Prenumerera


Få tips, spaningar och en och annan inbjudan inom ortopedi och ultraljud i Elit Ortopedis nyhetsbrev.


Klicka här


Kontakt


Elit Ortopedi
Nettovägen 1, 175 41 Järfälla
08-512 580 00
info@elitortopedi.se

Öppet- och telefontider


© Elit Ortopedi 2021