Stem Cells 1_0 Reduced Size

Stamcellsbehandling ger patienter med artros livskvalitet och funktion tillbaka 

Att behandla artros med stamceller är en mycket effektiv, evidensbaserad metod inom så kallad regenerativ ortobiologi. Regenerativ ortobiologi betyder att man förstärker och använder kroppens eget sätt att läka. Metoden med stamcellsbehandling erbjuds på Elit Ortopedis klinik i Stockholm.  

– Stamcellsbehandling är den mest effektiva metoden som finns idag, när det gäller att få kroppen att självläka. Resultaten vi ser hos de patienter vi behandlar är oerhört positiva, effekten som uppnås med stamcellsbehandling vid knäartros är i många fall jämförbar med kirurgi, säger överläkare Dr. Georg Ferm, klinikchef, Elit Ortopedi.  

Att leva med artros i exempelvis knä, fotled, höft eller axel är förknippat med smärta, försämrad livskvalitet och kan även ge andra hälsoproblem, som nedstämdhet och viktuppgång. 

– Många patienter som kommer till Elit Ortopedi och söker hjälp för sina artrosbesvär har haft problem i många år. Vissa känner sig uppgivna efter månader och år av rehab. En del har erbjudits operation, men tvekar.

Artrospatienter som avböjer operation träffar oftast aldrig en kirurg inom den allmänna vården, vilket innebär att vårdkedjan bryts innan patienten träffat specialistutbildade läkare. 

– Detta gör att många artrospatienter hamnar i limbo, de fastnar i en spiral av fysioterapi, rehab, smärtstillande och antiinflammatorisk medicin och kanske också kostsamma alternativa behandlingar.

En anledning att många tvekar att låta sig opereras är att många patienter saknar förtroende för den allmänna vården, att man är rädd för komplikationer, eller att man känner allmän ängslan inför kirurgi. 

– Jag har själv arbetat i många år som ortopedkirurg inom den allmänna vården, Sverige är världsledande på detta område. Så de patienter som väljer operation får en mycket hög kvalitet, men man måste ha respekt för att alla inte vill lägga sig under kniven eller ha proteser inopererade i kroppen. Dessutom har man, om man låter sig opereras, stängt dörren för alla ortobiologiska behandlingar, som PRP och stamcell. 

Kroppens egen läkemetod 

Behandling med stamceller är ett bra alternativ för patienter med smärtsam artros. Resultatet är ett liv utan smärta, med möjlighet till samma livsstil som innan besvären började. Behandlingen utförs i olika steg, där man först ger patienten avancerad PRP-behandling för att dämpa inflammationen. Efter detta skördas stamceller och i sista steget injiceras dessa i den artrosangripna leden.  

– När stamcellerna har injicerats i leden så skapar de förutsättningar för läkning och för att det ska kunna bildas nytt, friskt brosk, precis som kroppen gjorde innan man blev äldre eller leden blev utsliten av andra anledningar.  

Det finns inga som helst kända biverkningar med stamcellsbehandling.

– Det är ju bara kroppens eget material som används, vi tillsätter ingenting. Patienten kan promenera ut från kliniken direkt efter behandlingen.  

Stamcellsbehandling används framför allt för två typer av skador: 

  1. Svår artrosgrad i höft, knä, fotled (Dr. Ferm har även framgångsrikt behandlat artros i axelleder) 
  1. Svåra senskador, främst fötter och vader hos idrottsmän- och kvinnor som tävlat på elitnivå 

Hela proceduren för en stamcellsbehandling tar cirka två månader. Det slutliga steget är att stamceller skördas från fettceller från patientens buk och prepareras i en särskild apparat för att få fram själva stamcellerna.  

– När stamcellsmaterialet är preparerat sprutas det in i det aktuella området och kroppens egen läkning tar över.   

Prognosen, ett liv utan smärta och besvär 

Stamcellsbehandling vid artros i knä, höftleder, fotleder eller axlar är ett bra alternativ med mycket goda prognoser för den som vill fortsätta leva ett aktivt liv, fri från smärta och besvär – utan att låta operera in proteser. De flesta som investerar i stamcellsbehandling är mellan 50 och 75 år men det går utmärkt att göra även om man är yngre eller äldre. 

– En stamcellsbehandling är en investering i din kropp. Behandlingen återställer funktionen i dina leder och gör att din livskvalitet och ditt liv blir lika bra som innan besvären började, relativt din ålder. Det går alltså inte att få ett knä med en trettioårings funktion hos en femtioåring, men ett artrosfritt, femtioårigt knä kommer att hålla för många års rörelse utan smärta. 

Som vid alla behandlingar är patientens engagemang och intresse för sin rehabilitering viktig.  

– Förutsättningarna för fortsatt smärtfrihet maximeras alltid när patienter har en hälsosam livsstil, med rehab, träning och hälsosamma vanor.  

De patienter som investerat i en stamcellsbehandling är generellt högt motiverade att förvalta den. 

– De flesta patienter jag behandlar med stamcellsinjektioner är fysiskt aktiva människor och gläds åt att återigen kunna röra på sig, träna och njuta av samma fritidsaktiviteter som tidigare i livet, säger överläkare Dr. Georg Ferm, klinikchef, Elit Ortopedi.

Läs mer om behandling av artros här

Välkommen att boka tid för en undersökning.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i DN Innovation.

Facebook
Twitter
LinkedIn