Ont i höften

Höft

Man kan få ont i höften av en mängd olika anledningar.
Vi behandlar bl.a.

Ont i höften - Impingement CAM FAI

Impingement – CAM FAI

Impingement innebär att delar kring höftleden kommer i kläm och ger smärta.

Beskrivning

Impingement är ett s.k. inklämningssyndrom och benämns även FAI (Femoroacetabular Impingement), eller CAM FAI, där CAM är en beskrivning av den delen av höftkulan som fått en förändring. Vid impingement kommer strukturer kring höftleden i kläm vilket utlöser att man får ont i höften. Det finns flera olika strukturer i höften som kan beröras, men ofta är det någon av ledens mjukdelar som kläms och även skadas.

Man vet inte säkert vad som orsakar impingement, men man tror att bland annat hög belastning av höften i unga år när benstrukturen fortfarande är under utveckling ger förändringar i tillväxtzonen på ledpannan eller lårbenshalsen. Även externa och genetiska faktorer kan ha påverkan. Impingement är relativt vanligt hos både män och kvinnor, även om något fler kvinnor än män drabbas. Idrottare verkar vara särskilt utsatta och det gäller främst personer som börjat idrotta i unga åldrar och som regelbundet belastar höften. Vissa idrotter är överrepresenterade som till exempel fotboll, hockey och gymnastik.

Symtom

Symtomen är vanligtvis nedsatt rörlighet i höften, framförallt vid böjning och inåtrotation av höften vid lårbenet, samt smärta. Den dåliga rörligheten kan till exempel göra det svårt att sitta i skräddarposition eller att lägga upp det ena benet över den andra benets knä. Smärtan är oftast lokaliserad till ljumsken, men kan även visa sig på utsidan av höften, skinkan eller nedre delen av ryggen. Smärta kommer ofta vid sittande eller då man kliver upp från sittande. Även när man går uppför en trappa och gör andra aktiviteter som innebär framåtböjning av lårbenet, till exempel att knyta skor eller sätta sig på huk, så får man ont i höften. Det kan kännas lite bättre när man lutar sig bakåt.

I vissa fall kan smärtan gå ner mot lår och knä. Smärtan kan börja antingen akut eller komma gradvis. Smärtan kan även komma och gå, och ibland känner man bara av den när man suttit länge eller efter att man belastat höften. Med tiden finns risk för skada på menisken i höftleden och ledbrosk som ger ännu högre smärta.

Höftledsartros

Höftledsartros innebär att brosket i höftleden har tunnats ut och inte längre klarar av samma belastning som den gjort tidigare.

Beskrivning

Artros i höftleden är en av de vanligaste ledsjukdomarna i västvärlden. Män och kvinnor drabbas lika och risken för artros ökar ju äldre man blir. Av hundra personer över 55 år har ungefär tre personer höftledsartros, och över 85 år stiger siffran till mer än tio av hundra.

Höftledsartros är en sjukdom som börjar i ledbrosket. Ett friskt ledbrosk är fast och elastiskt och fungerar som stötdämpare och glidyta för leden. Artros innebär att brosket gradvis tunnas ut och kan till slut försvinna helt. Höftledsartros är en degenerativ ledsjukdom, dvs celler och vävnader i brosket förändras och försvinner med ökande ålder vilket gör att ledernas funktion försämras.

Det är fortfarande till största delen okänt vad som orsakar sjukdomen men det finns sannolikt både ärftliga och belastningsberoende orsaker. Artros kallas ofta för förslitning på svenska vilket är missvisande eftersom artros är en sjukdom och normal aktivitet är bra både för att lindra redan uppkommen artros och för att minska risken för utveckling av sjukdomen. Vissa yrkesgrupper såsom lantbrukare, brandmän och byggnadsarbetare har dock en klart högre förekomst av artros jämfört med befolkningen i övrigt.

Motionsidrottande ökar inte risken men elitidrottare har generellt sett en större risk än normalbefolkningen att drabbas. Övervikt är en annan trolig orsak till höftledsartros och man har sett att en övervikt vid 40 års ålder ökar risken med två till tre gånger för att utveckla höftledsartros senare i livet.

Symtom

Symtomen på höftledsartros kommer smygande och går ofta i skov under flera år, dvs man kan under långa perioder känna sig helt fri från besvär och däremellan känna av begynnande symtom. Tidiga symptom är lätt smärta i ljumsken och/eller övre delen av låret vid ansträngning. Besvären varierar ofta i perioder och kan sedan öka med igångsättningssmärta, dvs smärta kopplad till belastning. Andra symtom är ökad stelhet och senare värk även i vila och svårigheter att gå längre sträckor.

Vid svårare artros börjar man halta, får svårt att klä av och på sig, samt får allt svårare att gå. I ett avancerat stadium uppkommer värk på natten som kan ge sömnstörningar. Oftast får man besvär i ena höften, men en tredjedel av dem som drabbas av artros får problem i båda höfterna.Ont i höften? Dags att träffa en ortoped eller fysioterapeut?

Skriv din egen remiss


Trochanterit

Trochanterit

Trochanterit är en inflammation i det stora muskelfästet och slemsäcken på utsidan av höften.

Beskrivning

Trochanterit är en av de vanligaste orsakerna till att man får ont i höften. Den högsta förekomsten är hos medelålders och äldre kvinnor men även yngre personer och män drabbas. Trochanterit, som ibland stavas trokanterit, är alltså en inflammation i muskelfästena och slemsäcken för de muskler som fäster runt den stora knölen på utsidan av höften. Knölen heter ”trochanter” på latin och runt den fäster flera av skinkans och lårens muskler.

Det finns många orsaker till trochanterit. En av de vanligaste är överbelastning eller monotona rörelser som vid löpning, cykling, simning, eller arbete med en fotpedal. Orsaken kan också vara trauma mot höften som leder till en inflammation i området runt höftleden vilket man ibland kan se hos fotbollsmålvakter. Övervikt är en annan riskfaktor liksom degenerativa, dvs åldersbetingade förändringar. Man har också sett att felställning i fötter eller knän har en påverkan genom att man då går dåligt vilket ger överansträngningar av muskulaturen i skinkan.

Symtom

Trochanterit ger en inflammation i de ytliga slemsäckarna på höftens utsida. Om det ömmar när man trycker på höftens utsida kan detta vara ett tecken på trochanterit, eftersom denna struktur i vanliga fall inte är känslig för tryck.

Ett vanligt symptom för trochanterit är att man känner smärta eller obehag när man ligger på sidan, och detta ger ofta sömnbesvär. Ett annat symtom är smärta när man sitter ner och lägger det drabbade benet över det andra. Det är också vanligt att det gör ont vid promenad och smärtan förvärras vid rörelser som belastar höften, till exempel cykling, löpträning och att resa eller sätta sig.Ont i höften - Osteonekros

Osteonekros

Osteonekros innebär att benvävnaden dör inom ett område på grund av bristande blodförsörjning.

Beskrivning

Ben är ett levande material som ständigt omsätts och förnyas. Precis som andra organ i kroppen kan ben drabbas av skador och sjukdomar men har en unik förmåga att läka helt utan ärrbildning. Ben ersätts med ben. Men eftersom ben är levande vävnad som kräver blod med syre och näringsämnen, så orsakar ett avbrott i blodtillförseln att benet förstörs. Osteonekros kallas det tillstånd då benvävnaden inom ett område dör på grund av för lite blod, och skelettdelen slutligen skrumpnar. Det drabbar oftast grövre leder som till exempel höftleden och knäleden, men osteonekros kan även förekomma i fotleden.

Så många som 20,000 personer utvecklar osteonekros varje år i Sverige. De flesta är mellan 20 och 50 år. För friska människor är risken för osteonekros liten. De flesta fall av osteonekros kommer som resultat av ett annat hälsoproblem eller en skada. Det kan till exempel vara en fraktur som lårbenshalsbrott eller urvridning av leden som innebär att de närliggande blodkärlen skadas. Även medicinering med kortison, vissa reumatiska sjukdomar, alkoholism och dykarsjuka är vanliga orsaker. I vissa fall kan man inte hitta orsaken till osteonekros och då kallar man tillståndet spontan osteonekros.

Osteonekros benämns också avaskulär nekros eller caputnekros.

Symtom

I början av sjukdomen orsakar osteonekros normalt inga symtom, men när den fortskrider får man ont i höften när det drabbade benet belastas. Förutom smärta i själva höftleden kan man även få smärta som strålar ut till ljumsken och låret, ned mot knät. Om sjukdomen fortskrider minskar rörligheten successivt i den drabbade leden. Vanligen utvecklas smärta och stelhet långsamt under flera månader eller år.


Ont i höften - Piriformissyndrom

Piriformissyndrom

Piriformissyndrom innebär att piriformismuskeln svullnar eller blir spänd och trycker på ischiasnerven.

Beskrivning

Piriformis är en tvärgående muskel under den stora skinkmuskeln vars främsta uppgift är att rotera och vrida ut höften. Man använder piriformis till exempel när man sätter sig ner i skräddarställning med benen i kors. Piriformissyndrom uppstår när piriformismuskeln svullnar eller blir spänd och trycker på ischiasnerven som sitter under piriformis. Man får smärtor i skinkan som kan stråla ner på baksidan av låret.

Besvär från piriformis uppstår oftast hos vältränade personer med kort, kraftig och dåligt utstretchad muskulatur, men det förekommer även att de som inte idrottar drabbas. En dålig sittposition är en anledning till piriformissyndrom men man har också sett att det ibland räcker med trycket från en plånbok i bakfickan. Det kan också utlösas från ryggen, till exempel efter ett diskbråck, eller uppstå efter en sträckning eller överbelastnig av höftleden. Tillståndet är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män.

Symtom

Det vanligaste symtomet är värk djupt in under sätesmuskeln som kan stråla ned längs med baksidan av låret och i enstaka fall hela vägen ner i benet. Det kan kännas svårt att sitta bekvämt. Smärtan förvärras när piriformismuskeln används mycket, till exempel när man går och sitter på huk. Ibland får man domningar och stickande känslor i skinkan som kan stråla ner längs baksidan av benet. Att sitta länge med böjda höfter, som vid bilkörning, gör att man får mer ont i höften. För idrottare brukar det kännas som om hamstringsmuskulaturen på baksidan av låret är för kort.

Eftersom symtomen ibland liknar de vid ischias, så kallas piriformissyndromet ibland falsk ischias.Ont i höften - Snapping hip

Snapping Hip

Snapping hip innebär en knäppande känsla, och inte sällan ett hörbart knäppande ljud, i samband med att höften böjs.

Beskrivning

Det finns två orsaker till snapping hip. Den vanligaste är att en av senorna som i vanliga fall går bredvid den stora benknölen som finns på höftens utsida, istället glider över benknölen. När senan glider över knölen kan det höras knäppningar och man kan även känna smärta. Den andra och minst vanliga orsaken beror på broskbristningar, dvs en broskbit har lossnat och satt sig på ett sätt som orsakar knäppningar vid höftböjningar.

Det finns många anledningar till att man får snapping hip, och några av de vanligaste är skillnader i benlängd, nedsatt bäckenstabilitet och överpronation i fotleden.

Symtom

Symtomen är lokal ömhet och ibland även smärta i samband med att muskeln ”hoppar” över benutskottet på höftens utsida. Smärtan blir värre efter ett stort antal upprepningar exempelvis efter ett helt träningspass med löpning eller rörelser med höga knän. Känslan beskrivs ofta som att leden rör sig ”orent” eller att den ”hoppar” i rörelsen. Det kan även stråla ner mot benet. Ibland får man en kvarstående smärta som oftast kommer av en inflammation i någon av slemsäckarna som omger de involverade musklerna, eller att det blivit en inflammation i själva musklerna och/eller senorna.

Ont i höften, dags att träffa en ortoped eller fysioterapeut?

Skriv din egen remiss


Elit Ortopedi logo


På uppdrag av Region Stockholm 500x144

Prenumerera


Få tips, spaningar och en och annan inbjudan inom ortopedi och ultraljud i Elit Ortopedis nyhetsbrev.


Klicka här


Kontakt


Elit Ortopedi
Nettovägen 1, 175 41 Järfälla
08-512 580 00
info@elitortopedi.se

Öppet- och telefontider


© Elit Ortopedi 2021