Ont i axeln

Axel

Problem med axlar är vanligt bland idrottare och äldre personer.
Vi behandlar bl.a.

Akut överbelastningssmärta - ont i axeln - Elit Ortopedi

Bicepstendinos

Bicepstendinos innebär att bicepssenan eller supraspinatusmuskeln har överbelastats.

Beskrivning

Risk för överbelastning och därmed ont i axeln förekommer i många idrotter. Det gäller framför allt när idrottaren använder handen och armen ovanför huvudhöjd exempelvis i kastidrotter som handboll och spjut samt i olika racketsporter som tennis och squash.

Orsaken till bicepstendinos är oftast plötsliga förändringar i hur axeln används. Det kan vara en kraftigt ökad träningsmängd, felaktig teknik eller ändrade träningsmetoder som utsätter axeln för stor och ovan belastning. Det är bicepsmuskelns långa sena eller den närliggande supraspinatusmuskelns sena som är involverade. Hos framför allt äldre män kan bicepssenan vara utsatt för åldersförändringar och om den då utsätts för plötslig överbelastning, t.ex. vid snöskottning eller när man drar igång gräsklipparen,  kan den gå av.

Symtom

Bicepstendinos ger en smärta på framsidan av axeln och överarmen, framför allt i början av träningspasset. Smärtan avtar ofta under passet, för att sedan återkomma igen efter träningen.

I regel kan man inte röra armen lika långt framåt och utåt sidan samt inåt som man är van vid. Det klassiska tecknet på akut överbelastningssmärta är ömhet när man trycker över bicepssenan och på den främre delen av axeln.Impingement - Elit Ortopedi

Impingement

Impingement innebär att mjukdelar kläms ihop i axeln.

Beskrivning

Impingement (inklämning) är ett smärtsyndrom med smärta i axel och överarm på grund av klämda vävnader, och är en vanlig orsak till smärta och ont i axlarna. Syndromet beror på trängsel mellan ledkulan i överarmen och skulderbladstaket som ofta leder till en irritation i slemsäcken under skulderbladstaket. Ibland får man också en inflammation i slemsäcken vilket leder till ytterligare smärta.

Att det blir trångt i axeln har ofta flera orsaker som sammantaget ger bekymmer. Det kan röra sig om svullnad i en slemsäck, åldersförändringar i leder och ligament eller att man från början har ett trångt utrymme i axelleden.

Symtom

De flesta som drabbas av impingement är mellan 40 och 60 års. Ofta uppträder det efter en större ansträngning. Besvären kommer vanligtvis successivt, och upptäcks många gånger i samband med att man arbetar med händerna i axelhöjd eller ovanför huvudet och ska plocka ner någonting från en hylla, eller när man under en kort period ökar belastningen, t.ex. när man möblerar om och bär något tungt.

Eftersom det är många olika vävnader som kan vara inblandade vid impingement, kan även symtombilden se lite olika ut. Några typiska symtom är ömmande eller huggande smärtan i baksida, framsida eller utsida av axeln, utstrålande smärta längs överarmens utsida samt stelhet och kraftlöshet i axelpartiet. Ibland känns smärta när man för armarna uppåt, utåt från kroppen. Vid allvarliga besvär kan man ha för ont för att kunna ligga på den drabbade axeln, och man kan uppleva smärta även i vila och ibland även få domningskänsla i fingrarna.Ont i axeln? Dags att träffa en ortoped eller fysioterapeut?

Skriv din egenremiss


Rotatorcuffruptur - ont i axeln - Elit Ortopedi

Rotatorkuffruptur

Rotatorkuffruptur innebär att det skett en bristning i senfästena till de muskler som roterar och lyfter i axelleden.

Beskrivning

Det inre lagret av de två muskellager som omger skuldran brukar kallas rotatorkuffen. Ledkulan i axeln omges av senor och muskler som bidrar till stabilitet i axeln, men som också har en viktig funktion för att kunna röra armen. Skador på senorna i det inre muskelskiktet är relativt vanligt och kallas rotatorkuffruptur eller rotatorkuffbrott.

Senorna i rotatorcuffen kan skadas dels i samband med impingement, dvs att mjukdelar kläms ihop i axel, och dels vid någon form av trauma mot axelleden t.ex. vid en fallolycka. Detta kan medföra att en eller flera senor skadas eller helt går av (ruptur). Rotatorkuffruptur är ofta en förlängning av impingementsyndrom, dvs när inklämningen av mjukdelarna i axeln har gått så långt att senan brister (se texten om impingement).

Symtom

Vanligast är smärta i främre och övre delen av axeln eller utsidan av överarmen. Smärtan ökar då man lyfter armen ovan huvudhöjd. Smärtan är ofta värre under natten och ger därför ofta problem med sömnen. Beroende på skadans storlek kan man vara försvagad i armen och vid en total rotatorkuffskada kan man inte lyfta armen varken uppåt eller utåt.Axelledsartros - ont i axeln - Elit Ortopedi

Axelledsartros

Axelledsartros innebär att brosket i axelleden har tunnats ut och inte längre klarar av samma belastning som det gjort tidigare.

Beskrivning

Axelleden består av flera ben som med hjälp av ligament och muskulatur kan röra sig fritt i flera olika plan och utföra lyft, vridas mm. I axelleden finns det flera benändar som möts, vilka alla är beklädda med tunt brosk. Dessa ändar kallas för ledytor, och brosket, så kallat ledytebrosk, fungerar som en glidyta i axelleden. Vid artros är ledytebrosket skadat vilket ger ökad friktion och funktionen i axelleden blir därför försämrad.

Artros i axeln är som all artros en ålderssjukdom. Det finns emellertid olika faktorer som kan öka risken för artros i axelleden, t.ex. skador i axeln eller om axeln gått ur led tidigare. Axelledsartros är inte lika vanligt som artros i knä eller höft. Den drabbar män och kvinnor i ungefär samma utsträckning, och de flesta som får axelledsartros är över 65 år.

Symtom

Främsta symtom för denna artros är ont i axeln, stelhet och ibland svullnad. Smärtan kommer smygande successivt och ibland upplever man svårigheter att röra axeln lika mycket som tidigare.

Det finns en specifik artros som kallas AC-artros. Den innebär att man får skadat ledbytebrosk i nyckelbensleden (AC-leden) som är den led som finns mellan den yttre änden av nyckelbenet och skulderbladet. Vid artros i AC-leden tål inte axeln lika hög belastning som tidigare. Man får värk vilket ofta kan störa nattsömnen genom att man får ont och kan ha svårt att ligga på sidan.


Axelinstabilitet - Elit Ortopedi

Axelinstabilitet

Axelinstabilitet innebär att axelleden hoppat ur leden eller är på väg att hoppa ur.

Beskrivning

Jämte smärta med ont i axeln är instabilitet det vanligaste axelproblemet. Instabilitet med upprepade besvär är vanliga inom idrotten, antingen i form av luxation (axeln går helt ur led) eller subluxation med instabilitetskänsla då det känns som att axeln går delvis ur led och hoppar tillbaka av sig själv.

Luxation sker ofta hos unga, aktiva individer under 30 år. Det vanligaste skadesättet är när armen är ovanför huvudet, som vid en kaströrelse, och en yttre kraft läggs på som drar armen ytterligare bakåt. Ibland sker luxationerna i samband med fall med utsträckt arm.

När luxationen sker på personer över 30 år är det oftast i kombination med andra typer av skador såsom frakturer i skuldran eller en s.k. rotatorcuffskada (se text om rotatoruffsruptur). Det finns också personer som är födda med en överrörlig axelled som konsekvent upplever subluxationer utan speciellt mycket smärta. Instabilitet kan förekomma i flera riktningar, vanligast är framåt, men även bakåt och neråt förekommer.

Symtom

I vissa fall kan instabilitet ge symptom med enbart smärta, till exempel vid snabba rörelser av axelleden, vilket i regel oftast sker hos unga idrottare. Luxation, dvs att axeln ”hoppar ur led”, är ofta en mycket smärtsam upplevelse och många gånger krävs det att man akut ”lägger tillbaka” kulan mot ledpannan på en akutmottagning. Detta tillstånd medför ofta att det uppstår en skada i de strukturer som stabiliserar axelleden. Ibland orsakar dessa skador en kronisk instabilitet vilket innebär att kulan har lättare att glida ur leden helt eller delvis. Många känner då  att de inte längre kan lita på sin axel och vågar inte använda den som vanligt.


Frozen shoulder - Ont i axeln - Elit Ortopedi

Frozen shoulder

Frozen shoulder är ett tillstånd där själva ledkapseln blir väldigt stel och rörelseförmågan minskar drastiskt.

Beskrivning

Frozen shoulder, även kallat frusen axel eller frusen skuldra, är ett smärttillstånd som är vanligast förekommande i åldern 40-60 år. Frozen shoulder innebär att smärtan över tid övergår i försämrad rörelseförmåga – axeln stelnar till. Orsaken till detta är att ledband och ledkapseln, som innesluter axelleden, krymper och förtjockas vilket minskar axelledens rörelseförmåga och man får ont i axlarna.

Frozen shoulder har ett så kallat trifasiskt förlopp, dvs man går igenom tre faser innan besvären försvinner av sig själva. Genomsnittlig tid för hela förloppet från besvär till fullständig läkning med smärtfrihet och full rörlighet är ca två år. Bakomliggande orsaker är inte helt kartlagda. Oftast kommer syndromet spontant, men det kan också bero på ett tidigare trauma på axeln. Man vet att diabetiker och kvinnor har en ökad risk.

Symtom

Det första symtomet är vanligtvis en tilltagande smärta i axeln och även värk vid vila kan förekomma. Denna fas betecknas ofta som frysningsfasen och sker successivt under de första 2-9 månaderna. Några av de första tecknen är svårigheter att vrida armen utåt eller att stoppa ned skjortan eller blusen i byxorna.

Nästa fas under månad 4-12 kallas för stelhetsfasen och består framförallt av kraftigt minskad rörlighet (främst vid rotation utåt) men även viss smärta i ändlägena. Sista och tredje fasen äger rum någon gång mellan 6 och 24 månader och kallas för upptiningsfasen. Denna slutfas kännetecknas av successiv återkomst av rörlighet i axeln och under denna period har smärtan oftast försvunnit.
Ont i axeln, dags att träffa en ortoped eller fysioterapeut?

Skriv din egenremiss


Elit Ortopedi logo


På uppdrag av Region Stockholm 500x144

Prenumerera


Få tips, spaningar och en och annan inbjudan inom ortopedi och ultraljud i Elit Ortopedis nyhetsbrev.


Klicka här


Kontakt


Elit Ortopedi
Nettovägen 1, 175 41 Järfälla
08-512 580 00
info@elitortopedi.se

Öppet- och telefontider


© Elit Ortopedi 2021