Söklista

Här kan du läsa mer om det specifika området

August 27, 2020 ulf.lesleyInsikter

 

Nordens största konferens

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg med över 6,000 deltagare. Den hålls normalt i Göteborg på våren, men i år flyttades den till hösten och blev helt digital.

Föreläsning på Vitalis

Elit Ortopedi hade skickat in ett förslag på föreläsning och fått det godkänt. Men istället för att stå på scenen så filmade vi vår verksamhetschef Fredrik Eriksson när han delade med sig av våra tankar och erfarenheter kring att bygga en klinik med minimal administration.

Minimera administrationen

Är det möjligt att ha en mottagning utan administrativ personal? Erfarenheter från att bygga en analog klinik utifrån ett digitalt tänkesätt heter föredraget. För dig som inte hade möjlighet att se Fredriks föreläsning på Vitalis “live” i veckan, så finns det här ovanför.

Prova 3 saker

En av sakerna vi gjort för att minimera administrationen är att införa Egenremiss. När vi införde Egenremissen så ville vi samtidigt prova tre saker som många pratade om och var oroliga över:

  1. Kunde patienterna skriva förståeliga remisser?
  2. Skulle vi se många icke-ortopediska åkommor?
  3. Skulle vi få en överkonsumtion av vård?

Hur man minimerar administrationen

– Enligt vår erfarenhet så finns det tre sätt att minimera administrationen, säger Fredrik Eriksson. Man kan sluta göra den, man kan automatisera den och man kan låta patienterna göra den. När vi format processer och lokalerna på Elit Ortopedi så har vi arbetat med alla tre delarna. Man kan jämföra med andra delar av samhället där man kommit längre med digitaliseringen. Bank, resor, e-handel, det är mycket vi kan lära oss därifrån. Det är ju samma personer som är patienter i vården som tidigare på dagen varit inne på sin internetbank.

Allt detta, och lite till, berättade vi om i föreläsningen på Vitalis, som du också kan ta del av i filmen ovan.

 

Mer hur vi tänker och arbetar på Elit Ortopedi (på sidan “jobba hos oss”) >

Om Vitalis >

 


200208-George-injicerar-m-ultraljud-visar-1000x635-1.jpg

March 24, 2020 ulf.lesleyInsikter

 

PRP Protokoll

– Det är otroligt viktigt att en PRP behandling görs på rätt sätt, säger Georg Ferm, ortoped på Elit Ortopedi och en av Sveriges mest erfarna läkare att utföra injektioner med PPR.

Som överallt annars i den professionella vården så finns det noggrant utvecklade s.k. protokoll, dvs beskrivningar på exakt hur en behandling ska genomföras. För PRP finns ett fastställt protokoll där det bl.a. anges hur många sprutor man ska ta, hur plasman framställs och hanteras, hur mycket blodplättar som ska ingå i varje spruta, hur länge det ska gå mellan sprutorna mm mm.

– PRP protokollet säger tre sprutor med en veckas mellanrum i grundbehandlingen, säger Georg Ferm. Det är väldigt viktigt att man håller detta och inte försöker komprimera tiden för att snabba upp processen, eller spruta in fler eller färre injektioner. Det får man inte den önskade effekten.

Ultraljud

För att göra nytta måste PRP substansen sprutas in exakt i det område där man har besvär. Det handlar ofta att komma rätt på någon millimeter när, dvs kommer man utanför detta område så blir effekten avsevärt mindre eller ingen alls. Detta till skillnad från vanliga injektioner då man t.ex. injicerar flytande medicin i en muskel. Då räcker det med att nålen kommer in någonstans i muskeln. För PRP så är det tvärt om. För denna precision är ultraljud en nödvändighet.

– Det finns egentligen ingen annan tillförlitlig metod, man kan ju inte se genom huden, förklarar Georg Ferm. Det här är ingen gissningslek, utan mer som en operation där varje millimeter är avgörande för om behandlingen ska få effekt eller inte.

Integrerat rehab

För att behandlingen ska bli riktigt effektiv så måste den kompletteras med rehabilitering.

– Att bara ge injektioner ger inte på långa vägar full effekt, säger Georg Ferm. Det är en helhet där man kan säga att rehabiliteringen kompletterar och boostar injektionerna. Det hänger ihop väldigt tight. Vi ser stora skillnader på våra patienter mellan de som ”inte riktigt hinner med” rehaben, och de som gör det noggrant.

Förtroende

För många patienter är ett beslut att genomgå en PRP behandling en stor sak. Därför är det viktigt att man som patient kan känna förtroende för kliniken och den utförande läkaren när man ska bestämma sig om sin PRP behandling.

– Är du osäker som patient, kolla med din läkare innan du bestämmer dig för behandlingen, tipsar Georg Ferm.

Checklista för PRP:

  • Skriftligt protokoll
  • Använder ultraljud
  • Integrerar rehabprogram i behandlingen

 

Läs mer om PRP >

 


Nål-i-led-PRP-1000x563.jpg

June 27, 2019 ulf.lesleyInsikter

Att använda ultraljud är inte nytt, men att använda det som stöd vid injektioner har inte varit så vanligt tidigare.

Tidigare ungefär rätt

När man normalt ger en spruta så för man in nålen ungefär där preparatet ska verka och trycker sedan in preparatet i kroppsdelen. För majoriteten av injektioner, t.ex. när man ska injicera en flytande medicin i en muskel, så är exaktheten i nålens position inte så viktig. Var i muskeln sprutans flytande substans hamnar har ingen större betydelse. Muskeln som helhet tar upp medicinen och ser till att den kommer dit den ska. Men för PRP är det annorlunda.

Komma exakt rätt

För att PRP skall verka så måste substansen komma in exakt i den kroppsdel som man ska påverka. För PRP i ortopediska åkommor så sprutar man t.ex. in blodplasman i en led, eller in i en tunn sena. En stor muskel tar upp och fördelar en injicerad medicin, men så fungerar det inte för en sena. Kommer substansen bredvid senan så tar inte senan upp den, utan substansen blir liggande utanför och senan kommer aldrig att bli behandlad.

– Det är otroligt viktigt att substansen kommer exakt rätt, förklarar Georg Ferm, ortoped på Elit Ortopedi och en av Sveriges mest erfarna läkare att utföra injektioner med PPR. PRP gör ingen nytta om den kommer utanför leden eller om den tas upp av ett annat organ. När man för in sprutan måste man veta exakt var nålen tar vägen och hur långt in man ska skjuta in den.

Mängden viktig

Det är inte bara var kanylen befinner sig som är viktigt. Minst lika betydelsefullt är hur mycket PRP substans som injiceras i det skadade organet.

– PRP använder ju kroppens eget material. Vi plockar ut blod, centrifugerar fram blodplasman och koncentrerar den. Det är en väl definierad mängd som vi vill att det skadade organet ska få ta del av. Om en del av vätskan kommer utanför så kan vi ju inte veta hur mycket som verkligen gått in i t.ex. den sena vi vill behandla. Detta innebär att vi inte heller kan beräkna hur snabbt läkningen kommer att ta och inte heller vara säkra på hur mycket rehabträning patienten ska göra och hur länge.

Enda sättet

Med ultraljud ser man både organet och nålen, och ortopeden följer nålens rörelser på skärmen medan hen sticker.

– Ultraljudsledda PRP injektioner är det enda realistiska sättet att veta exakt var nålen är i kroppen och att vara säker på att nålen befinner sig precis där vi vill att den ska vara när vi börjar injicera PRP vätskan, förklarar Georg Ferm. Ultraljudet blir en säkerhet för både mig och patienten att det verkligen blir den behandling som vi båda vill ha.

– Ultraljuden har blivit som ett stetoskop för mig. Det finns alltid där och är ett naturligt instrument när jag undersöker och behandlar mina patienter, avslutar Georg Ferm.

 

Läs mer om PRP >>


Elit Ortopedi logo


På uppdrag av Region Stockholm 500x144

Prenumerera


Få tips, spaningar och en och annan inbjudan inom ortopedi och ultraljud i Elit Ortopedis nyhetsbrev.


Klicka här


Kontakt


Elit Ortopedi
Nettovägen 1, 175 41 Järfälla
08-512 580 00
info@elitortopedi.se

Öppet- och telefontider


© Elit Ortopedi 2021